Line 8: Line 8:
 
   | form = S - seminar (2)
 
   | form = S - seminar (2)
 
   | evaluation = 100/0  
 
   | evaluation = 100/0  
   | webpage = chýba
+
   | webpage = http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/seminar/
 
   | teacher = [[Brona Brejova|Mgr. Broňa Brejová, PhD.]]
 
   | teacher = [[Brona Brejova|Mgr. Broňa Brejová, PhD.]]
  | email = bb248[[Image:zavinac.gif|@]]cornell.edu
 
  | homepage = http://compgen.bscb.cornell.edu/~bbrejova/
 
 
   | description = Oboznámenie sa s najnovšími pokrokmi v oblasti bioinformatiky a v príbuzných oblastiach
 
   | description = Oboznámenie sa s najnovšími pokrokmi v oblasti bioinformatiky a v príbuzných oblastiach
 
   | offered_in = Voliteľný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | offered_in = Voliteľný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Latest revision as of 15:54, 18 June 2010

Seminár z bioinformatiky (1) 2-AIN-503

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Seminár z bioinformatiky (1) (2-AIN-503)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1-2
Forma a # hodín/týždeň: S - seminar (2)
Kredity: 1
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/seminar/
Informačný list: Informačný list 2-AIN-503 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Broňa Brejová, PhD.

Popis predmetu:

Oboznámenie sa s najnovšími pokrokmi v oblasti bioinformatiky a v príbuzných oblastiach

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne