Seminár z bioinformatiky (1) 2-AIN-503

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Seminár z bioinformatiky (1) (2-AIN-503)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1-2
Forma a # hodín/týždeň: S - seminar (2)
Kredity: 1
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/seminar/
Informačný list: Informačný list 2-AIN-503 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Broňa Brejová, PhD.

Popis predmetu:

Oboznámenie sa s najnovšími pokrokmi v oblasti bioinformatiky a v príbuzných oblastiach

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

(Presmerované z Seminar in Bioinformatics 1)