Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba zimný semester ===
 
=== Výučba zimný semester ===
* [[Modelling_and_Rendering_Techniques_(Materials)|Modelling and Rendering Techniques]]
+
* [[Course:Modelling_and_Rendering_Techniques_(Materials)/sk|Modelling and Rendering Techniques]]
 
* [[Course:Physical-based_Animations/sk|Physical-based Animations and Mathematical Modeling]]
 
* [[Course:Physical-based_Animations/sk|Physical-based Animations and Mathematical Modeling]]
* [[Computer Graphics Applications|Computer Graphics Application]]
+
* [[Course:Computer Graphics Applications/sk|Computer Graphics Application]]
*[[Project Seminar 2|Project Seminar 2]]
+
*[[Course:Project Seminar 2/sk|Project Seminar 2]]
*[[YACGS|YACGS - Yet Another Computer Graphics Seminar]]
+
*[[Course:YACGS/sk|YACGS - Yet Another Computer Graphics Seminar]]
* Suspended [[Realistic_Image_Synthesis|Photorealism]]
+
*[[Realistic_Image_Synthesis/sk|Photorealism]]
 
* Suspended [[CG1_2013/en|Computer Graphics (1)]]
 
* Suspended [[CG1_2013/en|Computer Graphics (1)]]
 
=== Výučba letný semester ===
 
=== Výučba letný semester ===

Revision as of 09:52, 11 September 2017

Roman Ďurikovič

Roman Ďurikovič
Meno: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Grafik číslo 1 na Slovensku
vedúci oddelenia
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 879
Email: Roman.Durikovic@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i14
Adresa: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba zimný semester

Výučba letný semester

Výskum

  • Realistic Image Synthesis and Global Illumination
  • Physically based animation
  • High Dynamic Range Imaging
  • Implicit Surface Modelling

Pôsobil som aj na

Publikácie

Viedol nasledovných študentov