(Projekty)
 
(55 intermediate revisions by 8 users not shown)
Line 1: Line 1:
Členovia katedry sú alebo boli zapojení do nasledujúcich výskumných projektov:
+
{{DISPLAYTITLE:Projekty}} [[Category:Výskum]]
 +
= Projekty =
  
== Medzinárodné projekty ==
+
Pracovníci Katedry aplikovanej informatiky sa podieľajú na viacerých výskumných a edukačných projektoch.
 +
Nižšie uvádzame prehľad aktuálnych a minulých projektov za celú históriu katedry.
  
* Virtual Heart of Central Europe, EU Project Culture 2000
+
== Výskumné projekty ==
* CoLogNET (Computational Logic Network)
+
* Optimizing Logic Programs under Answer-Set Programming Paradigm
+
* European Science Foundation, project Automatha
+
* Reasoning with dynamic and inconsistent knowledge
+
  
== Národné projekty ==
+
Členovia KAI boli, resp. sú zapojení do týchto výskumných projektov:
  
* Effective browser of urban data and their presentation (APVT 20-P05105)
+
{| class="alternative" style="font-size:85.7142857%;"
* Prostriedky pre spracovanie a vizualizáciu tomografických a konfokálnych dát (APVV 20-056105)
+
|-
* Dynamic aspects of knowledge representation from theoretical fundamentals to applications (VEGA 1/13112/06)
+
! Od–do !! Názov výskumného projektu !! Agentúra a číslo !! Zodpovedný riešiteľ
* Logic theory of dynamic and modular knowledge bases (VEGA 1/0173/03)
+
|-
* Robotic laboratory with telepresence of the developer (VV_KEGA7 3/2399/04)
+
|2018-2021||Znalosti a dôvera v otvorených agentových prostrediach||VEGA 1/0778/18||Gruska D.
* Environment for specification of multiagent systems (APVV-20-P04805)
+
|-
* Computing in network (VEGA 1/0172/03)
+
|2018-2020||Učenie robotického systému v interakcii s človekom||VEGA 1/0796/18||Farkaš I.
* Non-standard computation models - specification, complexity, security (VEGA 1/3105/06)
+
|-
* Modeling of complex systems using neural networks with focus on linguistics (VEGA 1/2045/05)
+
|2018-2021||Chyby a neurčitosť v sekvenovaní DNA: Algoritmy a modely (''v spolupráci s FIIT STU'')||VEGA 1/0458/18||Vinař T.
* Modeling language as a self-organizing complex system (VEGA 1/0361/08)
+
|-
* [[Internal:Reprezentácia neúplných, vyvíjajúcich sa a distribuovaných znalostí (v interakcii s komunikačnou platformou) | Reprezentácia neúplných, vyvíjajúcich sa a distribuovaných znalostí (v interakcii s komunikačnou platformou)]] (VEGA 1/0688/10)
+
|2018-2021||Kombinatorické, algebraické a geometrické štruktúry v teórii grafov (''v spolupráci s Katedrou Informatiky FMFI UK, prof. M. Škoviera'')||VEGA 1/0719/18||Jajcayová T.
* Konštruktivistické modelovanie raného kognitívneho vývinu simulovaného  vteleného agenta (VEGA 1/0439/11)
+
|-
 +
|2017-2021||Vylepšovanie kognície a motorickej rehabilitácie s využitím zmiešanej reality (''v spolupráci s ÚM SAV a FEI TU Košice'')||APVV-16-0202||Farkaš I.
 +
|-
 +
|2017-2019||Komplexné siete a riešenie reálnych problémov ||VEGA 1/0039/17||Beňušková Ľ.
 +
|-
 +
|2015-2018||Komparatívna a funkčná analýza genómov nekonvenčných druhov kvasiniek (''v spolupráci s Katedrou biochémie PriF UK'')||APVV-14-0253||Vinař T.
 +
|-
 +
|2015||AREST - Augmented reality and reconstruction in restoration process||Nadácia Tatra Banky (TB)||Berger Haladová Z.
 +
|-
 +
|2014-2017||Algoritmy a modely pre analýzu komplexných biologických sekvencií||VEGA 1/0719/14||Vinař T.
 +
|-
 +
|2013–2017||Rozhranie mozog-počítač s adaptívnym robotickým ramenom na rehabilitáciu ''(v spolupráci s ÚM SAV a LF UK)''||APVV-0668-12||Farkaš I.
 +
|-
 +
|2014–2016||Od senzomotoriky k vyššej kognícii: Výpočtové modelovanie osvojovania znalostí pomocou simulovaného stelesneného agenta||VEGA 1/0898/14||Farkaš I.
 +
|-
 +
|2014–2016||Fuzzy expertné systémy||VEGA 1/0592/14||Guller D.
 +
|-
 +
|2016||Metódy učenia hlbokých architektúr neurónových sietí||UK/478/2016||Kuzma T.
 +
|-
 +
|2013–2015||Paradigma ukotvenej kognície: prepojenie percepcie a motoriky v rozhraní mozog-počítač ''(v spolupráci s ÚM SAV)''||VEGA 1/0503/13||Rybár J.
 +
|-
 +
|2013–2015||Zmeny architektúry spánku u pacientov s ložiskovou ischémiou mozgu a ich vplyv na kognitívne funkcie ''(v spolupráci s ÚM SAV a LF UK)''||MZ SR-2012/56-SAV-6||Farkaš I.
 +
|-
 +
|2013–2015||Metafilozofia ako pragmatická analýza filozofických výpovedí||VEGA 1/0644/13||Kamhal D.
 +
|-
 +
|2013–2014||Multikontextová inferencia v heterogénnych prostrediach||APVV SK-GR-0070-11||Homola M.
 +
|-
 +
|2012–2015||Reprezentácia znalostí pre ambientnú inteligenciu||VEGA 1/1333/12||Gruska D.
 +
|-
 +
|2012–2013||LAAOS: Logical aspects of adaptable ontological schemas||APVV SK-CZ-0208-11||Homola M.
 +
|-
 +
|2012||Virtualizer: 3D Scanner for Complete Reconstruction||Nadácia TB||Kovačovský T.
 +
|-
 +
|2012||Laboratórium mobilných aplikácií||Nadácia TB||Borovanský P.
 +
|-
 +
|2012||Virtuálna realita a urbánne plánovanie (VRUP)||Nadácia TB||Borovský P.
 +
|-
 +
|2011–2013||Snímanie pohybu, interakcia a kooperácia ľudí a avatarov v 3D rozšírenej a virtuálnej realite||VEGA 1/1106/11||Stanek S.
 +
|-
 +
|2011–2013||Integrácia štúdia spracovania vizuálnej informácie a vytvorenie komplexných multimediálnych učebných materiálov||KEGA 068UK-4/2011||Černeková Z.
 +
|-
 +
|2011–2013||Metódy vizualizácie a modelovania biologických štruktúr||VEGA 1/0631/11||Šrámek M.
 +
|-
 +
|2011–2013||Modely komplexných sietí a ich aplikácia v praxi||VEGA 1/0476/11||Markošová M.
 +
|-
 +
|2011–2013||Konštruktivistické modelovanie raného kognitívneho vývinu pomocou simulovaného stelesneného agenta||VEGA 1/0439/11||Farkaš I.
 +
|-
 +
|2011–2013||Optimalizácia efektívnosti kódovania videa pre prenos a záznam||VEGA 1/0602/11||Černeková Z.
 +
|-
 +
|2011–2012||Usudzovanie s dynamickými a nekonzistentnými znalosťami||APVV SK-PT-0028-10||Šefránek J.
 +
|-
 +
|2011||Detekcia anomálneho správania biologicky inšpirovanou inteligentnou sieťou||Nadácia TB 2010et019||Farkaš I.
 +
|-
 +
|2011||Štúdium a implementácia automatizovaných usability meraní||Nadácia TB 2010et010||Fabo P.
 +
|-
 +
|2010–2011||Nové metódy klasifikácie a predikcie v analýze biosignálov a biologicky inšpirovanom počítačovom vedení||VEGA 2/0019/10||Markošová M.
 +
|-
 +
|2010–2011||Filozofia fundamentálnych paradigiem v kognitívnej vede||VEGA 1/0741/09||Rybár J.
 +
|-
 +
|2010–2011||Reprezentácia neúplných, vyvíjajúcich sa a distribuovaných znalostí (v interakcii s komunikačnou platformou)||VEGA 1/0688/10||Šefránek J.
 +
|-
 +
|2010–2011||Algoritmy a softvér pre analýzu DNA, RNA a proteínov||VEGA 1/0210/10||Vinař T.
 +
|-
 +
|2010||Multi-touch display and its applications||Nadácia TB||Fabo P.
 +
|-
 +
|2009–2011||Spracovanie geometrie pre urbannu virtualnu realitu||VEGA 1/0763/09||Černeková Z.
 +
|-
 +
|2009–2011||Základné komponenty bezpečnej výpočtovej a komunikačnej infraštruktúry||VEGA 1/0266/09||Stanek M.
 +
|-
 +
|2009–2011||Optické merania komplexných povrchových náterov s podpovrchovým rozptylom na pigmentoch||VEGA 1/0662/09||Ďurikovič R.
 +
|-
 +
|2008–2013||ALGGENOMES: Algorithms for Analysis of Genes and Genoms||EU FP7-PIRG03-GA-2008-224885||Vinař T.
 +
|-
 +
|2008–2010||International Workshop: Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra||ESF  Z-08-107/0003-00 ||Jajcayova T.
 +
|-
 +
|2008–2010||Aplikácia multi-agentovej modularity pre tvorbu riadiacich systémov a počítačových modelov||VEGA 1/0280/08||Lúčny A.
 +
|-
 +
|2008–2010||Modelovanie jazyka ako komplexného systému so samoorganizáciou||VEGA 1/0361/08||Farkaš I.
 +
|-
 +
|2008–2010||Saul Kripke a vzkriesenie metafyziky. Súčasné diskusie o esencializme a tzv. metafyzika modality|| VEGA 1/0814/08||Kamhal D.
 +
|-
 +
|2008–2011||Multimediálna čítanka||APVV LPP-0056-07||Nagy M.
 +
|-
 +
|2007–2009||Znalostný systém pre kognitívnych robotov||VEGA 1/4060/07||Guller D.
 +
|-
 +
|2007–2009||Moderné metódy klasifikácie a predikcie spánkových stavov a straty pozornosti na základe analýzy EEG signálov (v spolupráci s ÚM SAV)||VEGA 2/7087/27||Markošová M.
 +
|-
 +
|2006–2008||Neštandardné modely výpočtov – špecifikácia, zložitosť, bezpečnosť||VEGA 1/3105/06||Gruska D.
 +
|-
 +
|2006–2008||Dynamické aspekty reprezentácie znalostí: od teoretických základov k aplikáciám||VEGA 1/3112/06||Šefránek J.
 +
|-
 +
|2006–2008||Kognitívne vedy a tradičné filozofické teórie||VEGA 1/3612/06||Rybár J.
 +
|-
 +
|2005–2009||Prostriedky pre spracovanie a vizualizáciu tomografických a konfokálnych dát||APVV-20-056105||Šrámek M.
 +
|-
 +
|2005–2007||Modelovanie komplexných systémov pomocou neurónových sietí so zameraním na lingvistiku||VEGA 1/2045/05||Farkaš I.
 +
|-
 +
|2005–2007||Prostredie na špecifikáciu multiagentových systémov||APVV-20-P04805||Šefránek J.
 +
|-
 +
|2005–2007||Efektívny prehliadač urbanistických dát a ich prezentácia (v spolupráci s EUROSENSE Slovakia, s.r.o., Mestské múzeum Bratislava, Centaur, s.r.o.)||APVT 20-P05105||Ftáčnik M.?
 +
|-
 +
|2004–2006||Reprezentácia znalostí a uvažovanie s robotickými aplikáciami||VEGA 1/1055/04 ||Guller D.
 +
|-
 +
|2003-2004||PhD letná škola: Logiky jazykov pre formálnu špecifikáciu softvéru (v spolupráci s  KI FMFI, Technical Univ. of Denmark, Essex Univ., German Research Centre for Artificial Intelligence)||CoLogNET, FET, IST 2001-33123||Guller D.
 +
|-
 +
|2003–2005||Logická teória dynamických a modulárnych báz poznatkov||VEGA 1/0173/03||Šefránek J.
 +
|-
 +
|2003–2005||Počítanie v sieti||VEGA 1/0172/03||Gruska D.
 +
|}
 +
 
 +
== Edukačné projekty ==
 +
 
 +
Členovia KAI boli, resp. sú zapojení do týchto edukačných projektov:
 +
 
 +
{| class="alternative" style="font-size:85.7142857%;"
 +
|-
 +
! Od–do !! Názov edukačného projektu !! Agentúra a číslo !! Zodpovedný riešiteľ
 +
|-
 +
|2017–2019||Going Global: Zvyšovanie kvality vzdelávania na UK v Bratislave prostredníctvom internacionalizácie (''aktivita 1.C: Skvalitňovanie interdisciplinárneho magisterského programu Kognitívna veda'')||MŠVVaŠ SR 002UK-2/2016||Farkaš I.
 +
|-
 +
|2016–2018||Rozvoj stredoeurópskeho interdisciplinárneho magisterského programu kognitívna veda v anglickom jazyku||KEGA 017UK-4/2016||Farkaš I.
 +
|-
 +
|2013–2015||Rozvoj stredoeurópskeho interdisciplinárneho magisterského programu kognitívna veda||KEGA 076UK-4/2013||Farkaš I.
 +
|-
 +
|2013–2013||Virtuálna univerzita informatiky: vývojové prostredie výuky programovania||Nadácia TB  2012vs003||Gyárfáš F.
 +
|-
 +
|2012–2015||Príprava štúdia matematiky a informatiky na FMFI UK v anglickom jazyku||ITMS 2614030008||Ďurikovič R., Farkaš I.
 +
|-
 +
|2010||AI robotika||Nadácia TB 09vs29||Petrovič P.
 +
|-
 +
|2010–2011||Medziodborové štúdium bioinformatiky: Koncepcia štúdia a realizácia pilotných predmetov||KEGA 058-016UK-4/2010||Vinař T.
 +
|-
 +
|2009–2011||Kognitívna veda – stredoeurópsky interdisciplinárny magisterský študijný program||KEGA 3/7300/09||Rybár J.
 +
|-
 +
|2004–2006||Robotické laboratórium s teleprezenciou vývojára||KEGA 3/2399/04||Šefránek J.
 +
|}

Latest revision as of 15:50, 7 November 2019

Projekty

Pracovníci Katedry aplikovanej informatiky sa podieľajú na viacerých výskumných a edukačných projektoch. Nižšie uvádzame prehľad aktuálnych a minulých projektov za celú históriu katedry.

Výskumné projekty

Členovia KAI boli, resp. sú zapojení do týchto výskumných projektov:

Od–do Názov výskumného projektu Agentúra a číslo Zodpovedný riešiteľ
2018-2021 Znalosti a dôvera v otvorených agentových prostrediach VEGA 1/0778/18 Gruska D.
2018-2020 Učenie robotického systému v interakcii s človekom VEGA 1/0796/18 Farkaš I.
2018-2021 Chyby a neurčitosť v sekvenovaní DNA: Algoritmy a modely (v spolupráci s FIIT STU) VEGA 1/0458/18 Vinař T.
2018-2021 Kombinatorické, algebraické a geometrické štruktúry v teórii grafov (v spolupráci s Katedrou Informatiky FMFI UK, prof. M. Škoviera) VEGA 1/0719/18 Jajcayová T.
2017-2021 Vylepšovanie kognície a motorickej rehabilitácie s využitím zmiešanej reality (v spolupráci s ÚM SAV a FEI TU Košice) APVV-16-0202 Farkaš I.
2017-2019 Komplexné siete a riešenie reálnych problémov VEGA 1/0039/17 Beňušková Ľ.
2015-2018 Komparatívna a funkčná analýza genómov nekonvenčných druhov kvasiniek (v spolupráci s Katedrou biochémie PriF UK) APVV-14-0253 Vinař T.
2015 AREST - Augmented reality and reconstruction in restoration process Nadácia Tatra Banky (TB) Berger Haladová Z.
2014-2017 Algoritmy a modely pre analýzu komplexných biologických sekvencií VEGA 1/0719/14 Vinař T.
2013–2017 Rozhranie mozog-počítač s adaptívnym robotickým ramenom na rehabilitáciu (v spolupráci s ÚM SAV a LF UK) APVV-0668-12 Farkaš I.
2014–2016 Od senzomotoriky k vyššej kognícii: Výpočtové modelovanie osvojovania znalostí pomocou simulovaného stelesneného agenta VEGA 1/0898/14 Farkaš I.
2014–2016 Fuzzy expertné systémy VEGA 1/0592/14 Guller D.
2016 Metódy učenia hlbokých architektúr neurónových sietí UK/478/2016 Kuzma T.
2013–2015 Paradigma ukotvenej kognície: prepojenie percepcie a motoriky v rozhraní mozog-počítač (v spolupráci s ÚM SAV) VEGA 1/0503/13 Rybár J.
2013–2015 Zmeny architektúry spánku u pacientov s ložiskovou ischémiou mozgu a ich vplyv na kognitívne funkcie (v spolupráci s ÚM SAV a LF UK) MZ SR-2012/56-SAV-6 Farkaš I.
2013–2015 Metafilozofia ako pragmatická analýza filozofických výpovedí VEGA 1/0644/13 Kamhal D.
2013–2014 Multikontextová inferencia v heterogénnych prostrediach APVV SK-GR-0070-11 Homola M.
2012–2015 Reprezentácia znalostí pre ambientnú inteligenciu VEGA 1/1333/12 Gruska D.
2012–2013 LAAOS: Logical aspects of adaptable ontological schemas APVV SK-CZ-0208-11 Homola M.
2012 Virtualizer: 3D Scanner for Complete Reconstruction Nadácia TB Kovačovský T.
2012 Laboratórium mobilných aplikácií Nadácia TB Borovanský P.
2012 Virtuálna realita a urbánne plánovanie (VRUP) Nadácia TB Borovský P.
2011–2013 Snímanie pohybu, interakcia a kooperácia ľudí a avatarov v 3D rozšírenej a virtuálnej realite VEGA 1/1106/11 Stanek S.
2011–2013 Integrácia štúdia spracovania vizuálnej informácie a vytvorenie komplexných multimediálnych učebných materiálov KEGA 068UK-4/2011 Černeková Z.
2011–2013 Metódy vizualizácie a modelovania biologických štruktúr VEGA 1/0631/11 Šrámek M.
2011–2013 Modely komplexných sietí a ich aplikácia v praxi VEGA 1/0476/11 Markošová M.
2011–2013 Konštruktivistické modelovanie raného kognitívneho vývinu pomocou simulovaného stelesneného agenta VEGA 1/0439/11 Farkaš I.
2011–2013 Optimalizácia efektívnosti kódovania videa pre prenos a záznam VEGA 1/0602/11 Černeková Z.
2011–2012 Usudzovanie s dynamickými a nekonzistentnými znalosťami APVV SK-PT-0028-10 Šefránek J.
2011 Detekcia anomálneho správania biologicky inšpirovanou inteligentnou sieťou Nadácia TB 2010et019 Farkaš I.
2011 Štúdium a implementácia automatizovaných usability meraní Nadácia TB 2010et010 Fabo P.
2010–2011 Nové metódy klasifikácie a predikcie v analýze biosignálov a biologicky inšpirovanom počítačovom vedení VEGA 2/0019/10 Markošová M.
2010–2011 Filozofia fundamentálnych paradigiem v kognitívnej vede VEGA 1/0741/09 Rybár J.
2010–2011 Reprezentácia neúplných, vyvíjajúcich sa a distribuovaných znalostí (v interakcii s komunikačnou platformou) VEGA 1/0688/10 Šefránek J.
2010–2011 Algoritmy a softvér pre analýzu DNA, RNA a proteínov VEGA 1/0210/10 Vinař T.
2010 Multi-touch display and its applications Nadácia TB Fabo P.
2009–2011 Spracovanie geometrie pre urbannu virtualnu realitu VEGA 1/0763/09 Černeková Z.
2009–2011 Základné komponenty bezpečnej výpočtovej a komunikačnej infraštruktúry VEGA 1/0266/09 Stanek M.
2009–2011 Optické merania komplexných povrchových náterov s podpovrchovým rozptylom na pigmentoch VEGA 1/0662/09 Ďurikovič R.
2008–2013 ALGGENOMES: Algorithms for Analysis of Genes and Genoms EU FP7-PIRG03-GA-2008-224885 Vinař T.
2008–2010 International Workshop: Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra ESF Z-08-107/0003-00 Jajcayova T.
2008–2010 Aplikácia multi-agentovej modularity pre tvorbu riadiacich systémov a počítačových modelov VEGA 1/0280/08 Lúčny A.
2008–2010 Modelovanie jazyka ako komplexného systému so samoorganizáciou VEGA 1/0361/08 Farkaš I.
2008–2010 Saul Kripke a vzkriesenie metafyziky. Súčasné diskusie o esencializme a tzv. metafyzika modality VEGA 1/0814/08 Kamhal D.
2008–2011 Multimediálna čítanka APVV LPP-0056-07 Nagy M.
2007–2009 Znalostný systém pre kognitívnych robotov VEGA 1/4060/07 Guller D.
2007–2009 Moderné metódy klasifikácie a predikcie spánkových stavov a straty pozornosti na základe analýzy EEG signálov (v spolupráci s ÚM SAV) VEGA 2/7087/27 Markošová M.
2006–2008 Neštandardné modely výpočtov – špecifikácia, zložitosť, bezpečnosť VEGA 1/3105/06 Gruska D.
2006–2008 Dynamické aspekty reprezentácie znalostí: od teoretických základov k aplikáciám VEGA 1/3112/06 Šefránek J.
2006–2008 Kognitívne vedy a tradičné filozofické teórie VEGA 1/3612/06 Rybár J.
2005–2009 Prostriedky pre spracovanie a vizualizáciu tomografických a konfokálnych dát APVV-20-056105 Šrámek M.
2005–2007 Modelovanie komplexných systémov pomocou neurónových sietí so zameraním na lingvistiku VEGA 1/2045/05 Farkaš I.
2005–2007 Prostredie na špecifikáciu multiagentových systémov APVV-20-P04805 Šefránek J.
2005–2007 Efektívny prehliadač urbanistických dát a ich prezentácia (v spolupráci s EUROSENSE Slovakia, s.r.o., Mestské múzeum Bratislava, Centaur, s.r.o.) APVT 20-P05105 Ftáčnik M.?
2004–2006 Reprezentácia znalostí a uvažovanie s robotickými aplikáciami VEGA 1/1055/04 Guller D.
2003-2004 PhD letná škola: Logiky jazykov pre formálnu špecifikáciu softvéru (v spolupráci s  KI FMFI, Technical Univ. of Denmark, Essex Univ., German Research Centre for Artificial Intelligence) CoLogNET, FET, IST 2001-33123 Guller D.
2003–2005 Logická teória dynamických a modulárnych báz poznatkov VEGA 1/0173/03 Šefránek J.
2003–2005 Počítanie v sieti VEGA 1/0172/03 Gruska D.

Edukačné projekty

Členovia KAI boli, resp. sú zapojení do týchto edukačných projektov:

Od–do Názov edukačného projektu Agentúra a číslo Zodpovedný riešiteľ
2017–2019 Going Global: Zvyšovanie kvality vzdelávania na UK v Bratislave prostredníctvom internacionalizácie (aktivita 1.C: Skvalitňovanie interdisciplinárneho magisterského programu Kognitívna veda) MŠVVaŠ SR 002UK-2/2016 Farkaš I.
2016–2018 Rozvoj stredoeurópskeho interdisciplinárneho magisterského programu kognitívna veda v anglickom jazyku KEGA 017UK-4/2016 Farkaš I.
2013–2015 Rozvoj stredoeurópskeho interdisciplinárneho magisterského programu kognitívna veda KEGA 076UK-4/2013 Farkaš I.
2013–2013 Virtuálna univerzita informatiky: vývojové prostredie výuky programovania Nadácia TB 2012vs003 Gyárfáš F.
2012–2015 Príprava štúdia matematiky a informatiky na FMFI UK v anglickom jazyku ITMS 2614030008 Ďurikovič R., Farkaš I.
2010 AI robotika Nadácia TB 09vs29 Petrovič P.
2010–2011 Medziodborové štúdium bioinformatiky: Koncepcia štúdia a realizácia pilotných predmetov KEGA 058-016UK-4/2010 Vinař T.
2009–2011 Kognitívna veda – stredoeurópsky interdisciplinárny magisterský študijný program KEGA 3/7300/09 Rybár J.
2004–2006 Robotické laboratórium s teleprezenciou vývojára KEGA 3/2399/04 Šefránek J.