m (Editor's fixes (font size, proper table headings, level 2 headings))
 
(48 intermediate revisions by 9 users not shown)
Line 2: Line 2:
 
= Projects =
 
= Projects =
  
The members of the department participate or participated in the following projects:
+
The members of the department participate or participated in the following research and educational projects.
  
 
== Research Projects ==
 
== Research Projects ==
  
 
{| class="alternative"  style="font-size:85.7142857%;"
 
{| class="alternative"  style="font-size:85.7142857%;"
 +
!From–to !! Project title !! Agency and number !! Principal investigator
 
|-
 
|-
!From–to !! Title of educational project !! Agency and number !! Principal investigator
+
|2018-2021|| Knowledge and trust in open agent environments ||VEGA 1/0778/18||Gruska D.
|-2015||AREST- Augmented reality and reconstruction in restoration process||Nadácia Tatra Banky (TB)||Berger Haladová Z.
+
 
|-
 
|-
|2013-2017||Brain-computer interface with adaptive robot-assisted training for rehabilitation ''(in cooperation with Inst. of Measurement Sci., Slovak Acad. of Sci., and Faculty of Medicine Comenius Uni.)''||APVV-0668-12||Farkaš I.
+
|2018-2020||Learning of a robotic system in a human-robot interaction ||VEGA 1/0796/18||Farkaš I.
 
|-
 
|-
|2013-2015||Grounded cognition paradigm, interaction between perception and action in the brain-computer interface ''(in cooperation with Inst. of Measurement Sci., Slovak Acad. of Sci.)''||VEGA 1/0503/13||Rybár J.
+
|2018-2021||Errors and Ucertainty in DNA Sequencing: Algorithms and Models (''collaboration with FIIT STU'')||VEGA 1/0458/18||Vinař T.
 
|-
 
|-
|2013-2015||Zmeny architektúry spánku u pacientov s ložiskovou ischémiou mozgu a ich vplyv na kognitívne funkcie ''(in cooperation with Inst. of Measurement Sci., Slovak Acad. of Sci., and Faculty of Medicine Comenius Uni.)''||MZ SR SR-2012/56-SAV-6||Farkaš I.
+
|2018-2021||Combinatorial, algebraic and geometric structures in Graph Theory (''collaboration with  Department of Informatics FMFI UK'')||VEGA 1/0719/18||Jajcayová T.
 
|-
 
|-
|2013-2014||Multikontextová inferencia v heterogénných prostrediach||APVV SK-GR-0070-11||Homola M.
+
|2017-2021||Enhancing cognition and motor rehabilitation in mixed reality ''(collaboration with Inst. of Measurement Sci., Slovak Acad. of Sci., and Faculty of Electrical Eng., Technical University in Košice)''||APVV-16-0202||Farkaš I.
 
|-
 
|-
|2012-2015||Reprezentácia znalostí pre ambietnú inteligenciu||VEGA 1/1333/12||Gruska D.
+
|2017-2019||Complex networks and real problem solving ||VEGA 1/0039/17||Beňušková Ľ.
 
|-
 
|-
|2012||Virtualizer: 3D Scanner for Complete Reconstruction||Nadácia Tatra Banky (TB)||Kovačovský T.
+
|2015-2018||Comparative and functional analysis of non-conventional yeast genomes ''(collaboration with Dept. of Biochemistry of the Faculty of Natural Sciences)''||APVV-14-0253||Vinař T.
 
|-
 
|-
|2012||Laboratórium mobilných aplikácií||Nadácia TB||Borovanský P.
+
|2015||AREST - Augmented reality and reconstruction in restoration process||Nadácia Tatra Banky (TB)||Berger Haladová Z.
 
|-
 
|-
|2012||Virtuálna realita a urbánne plánovanie (VRUP)||Nadácia TB||Borovský  P.
+
|2014-2017||Applications of Inverse Semigroups in Combinatorics||VEGA 1/0577/14||Jajcayová T.
 
|-
 
|-
|2011-2013||Integrácia štúdia spracovania vizuálnej informácie a vytvorenie komplexných multimediálnych učebných materiálov||KEGA 068UK-4/2011||Černeková Z.
+
|2014-2017||Algorithms and models for analysis of complex biological sequences||VEGA 1/0719/14||Vinař T.
 
|-
 
|-
|2011-2013||Metódy vizualizácie a modelovania biologických štruktúr||VEGA 1/0631/11||Šrámek M.
+
|2013–2017||Brain-computer interface with adaptive robot-assisted training for rehabilitation ''(collaboration with Inst. of Measurement Sci., Slovak Acad. of Sci., and Faculty of Medicine)''||APVV-0668-12||Farkaš I.
 
|-
 
|-
|2011-2013||Modely komplexných sietí a ich aplikácia v praxi||VEGA 1/0476/11||Markošová M.
+
|2014–2016||From sensory-motor processes to higher cognition: Computational modeling of mental development in an embodied cognitive agent||VEGA 1/0898/14||Farkaš I.
 
|-
 
|-
|2011-2013||Constructivist modeling of early cognitive development using simulated embodied agent||VEGA 1/0439/11||Farkaš I.
+
|2014–2016||Fuzzy expert systems||VEGA 1/0592/14||Guller D.
 
|-
 
|-
|2011-2013||Optimalizácia efektívnosti kódovania videa pre prenos a záznam||VEGA 1/0602/11||Černeková Z.
+
|2016||Methods of training for deep architectures of neural networks||UK/478/2016||Kuzma T.
 
|-
 
|-
|2011-2012||Usudzovanie s dynamickými a nekonzistentnými znalosťami||APVV SK-PT-0028-10||Šefránek J.
+
|2013–2015||Grounded cognition paradigm, interaction between perception and action in the brain-computer interface ''(collaboration with Inst. of Measurement Sci., Slovak Acad. of Sci.)''||VEGA 1/0503/13||Rybár J.
 
|-
 
|-
|2011||Anomaly detection using a biologically inspired intelligent nnetwork||Nadácia TB 2010et019||Farkaš I.
+
|2013–2015||Changes in sleep architecture in patients with focal brain ischemy and their infuence on cognitive functions ''(collaboration with Inst. of Measurement Sci., Slovak Acad. of Sci., and Faculty of Medicine)''||MZ SR-2012/56-SAV-6||Farkaš I.
 
|-
 
|-
|2011||Štúdium a implementácia automatizovaných usability meraní||Nadácia TB 2010et010||Fabo P.
+
|2013–2015||Metaphilosophy as a pragmatic analysis of philosophical utterances||VEGA 1/0644/13||Kamhal D.
 
|-
 
|-
|2010-2011||Nové metódy klasifikácie a predikcie v analýze biosignálov a biologicky inšpirovanom počítačovom vedení||VEGA 2/0019/10||Markošová M.
+
|2013–2014||Multicontext inference in heterogeneous environments||APVV SK-GR-0070-11||Homola M.
 
|-
 
|-
|2010-2011||Filozofia fundamentálnych paradigiem v kongitívnej vede||VEGA 1/0741/09||Rybár J.
+
|2012–2015||Knowledge representation for ambient intelligence||VEGA 1/1333/12||Gruska D.
 
|-
 
|-
|2010-2011||Reprezentácia neúplných, vyvíjajúcich sa a distribuovaných znalostí (v interakcii s komunikačnou platformou)||VEGA 1/0688/10||Šefránek J.
+
|2012–2013||LAAOS: Logical aspects of adaptable ontological schemas||APVV SK-CZ-0208-11||Homola M.
 
|-
 
|-
|2010-2011||Algoritmy a softvér pre analýzu DNA, RNA a proteínov||VEGA 1/0210/10||Vinař T.
+
|2012||Virtualizer: 3D scanner for complete reconstruction||Nadácia TB||Kovačovský T.
 
|-
 
|-
|2010||Multi-touch display and its applications||Nadácia TB||Fabo P.
+
|2012||Laboratory of mobile applications||Nadácia TB||Borovanský P.
 
|-
 
|-
|2009-2011||Spracovanie geometrie pre urbannu virtualnu realitu||VEGA 1/0763/09||Černeková Z.
+
|2012||Virtual reality and urban planning||Nadácia TB||Borovský P.
 
|-
 
|-
|2009-2011||Základné komponenty bezpečnej výpočtovej a komunikačnej infraštruktúry||VEGA 1/0266/09||Stanek M.
+
|2011||The Structure of Amalgams of Inverse Semigroups||Rose-Hulman IT Grant|| Jajcayová T.
 
|-
 
|-
|2009-2011||Optické merania komplexných povrchových náterov s podpovrchovým rozptylom na pigmentoch||VEGA 1/0662/09||Ďurikovič R.
+
|2011–2013||Motion capture, interaction and cooperation between humans and avatars in 3D augmented reality and virtual reality||VEGA 1/1106/11||Stanek S.
 
|-
 
|-
|2008-2013||ALGGENOMES: Algorithms for Analysis of Genes and Genoms||EU FP7-PIRG03-GA-2008-224885||Vinař T.
+
|2011–2013||Integration of study of visual information processing and creating complex multimedia study materials||KEGA 068UK-4/2011||Černeková Z.
 
|-
 
|-
|2008-2010||International Workshop: Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra||ESF Z-08-107/0003-00 ||Jajcayova T.
+
|2011–2013||Methods of vizualization and modeling of biological structures||VEGA 1/0631/11||Šrámek M.
 
|-
 
|-
|2008-2010||Aplikácia multi-agentovej modularity pre tvorbu riadiacich systémov a počítačových modelov||VEGA 1/0280/08||Lúčny A.
+
|2011–2013||Models of complex networks and their application in practice||VEGA 1/0476/11||Markošová M.
 
|-
 
|-
|2008-2010||Modeling of language as a complex system with self-organization||VEGA 1/0361/08||Farkaš I.
+
|2011–2013||Constructivist modeling of early cognitive development using simulated embodied agent||VEGA 1/0439/11||Farkaš I.
 
|-
 
|-
|2008-2011||Multimediálna čítanka||APVV LPP-0056-07||Nagy M.
+
|2011–2013||Optimization of effectiveness of video coding for transfer and recording ||VEGA 1/0602/11||Černeková Z.
 
|-
 
|-
|2007-2009||Znalostný systém pre kognitívnych robotov||VEGA 1/4060/07||Guller D.
+
|2011–2012||Reasoning with dynamic and inconsistent knowledge||APVV SK-PT-0028-10||Šefránek J.
 
|-
 
|-
|2007-2009||Moderné metódy klasifikácie a predikcie spánkových stavov a straty pozornosti na základe analýzy EEG signálov ((cooperation with Inst. of Measurement Sci., Slovak Acad. of Sci.)||VEGA 2/7087/27||Markošová M.
+
|2011||Anomaly detection using a biologically inspired intelligent network||Nadácia TB 2010et019||Farkaš I.
 
|-
 
|-
|2006-2008||Neštandardné modely výpočtov - špecifikácia, zložitosť, bezpečnosť||VEGA 1/3105/06||Gruska D.
+
|2011||Study and implementation of automated usability measurements||Nadácia TB 2010et010||Fabo P.
 
|-
 
|-
|2006-2008||Dynamické aspekty reprezentácie znalostí: od teoretických základov k aplikáciám||VEGA 1/3112/06||Šefránek J.
+
|2010–2011||New methods of classification and prediction in analysis of biosignals and in biologically inspired computational vision||VEGA 2/0019/10||Markošová M.
 
|-
 
|-
|2006-2008||Kognitívne vedy a tradičné filozofické teórie||VEGA 1/3612/06||Rybár J.
+
|2010–2011||Philosophy of fundamental paradigms in cognitive science||VEGA 1/0741/09||Rybár J.
 
|-
 
|-
|2005-2009||Prostriedky pre spracovanie a vizualizáciu tomografických a konfokálnych dát||APVV-20-056105||Šrámek M.
+
|2010–2011||Representation of incomplete, developing and distributed knowledge (in interactions with communication platform)||VEGA 1/0688/10||Šefránek J.
 
|-
 
|-
|2005-2007||Modeling complex systems using neural networks with focus on linguistics||VEGA 1/2045/05||Farkaš I.
+
|2010–2011||Algorithms and software for analysis of DNA, RNA, and proteins||VEGA 1/0210/10||Vinař T.
 
|-
 
|-
|2005-2007||Prostredie na špecifikáciu multiagentových systémov||APVV-20-P04805||Šefránek J.
+
|2010||Multi-touch display and its applications||Nadácia TB||Fabo P.
 
|-
 
|-
|2005-2007||Efektívny prehliadač urbanistických dát a ich prezentácia (v spolupráci s EUROSENSE Slovakia, s.r.o., Mestské múzeum Bratislava, Centaur, s.r.o.)||APVT 20-P05105||Ftáčnik M.?
+
|2009||ICGS2009: Geometric and Combinatorial Methods in Group Theory and Semigroup Theory||NSF USA|| Jajcayová T.
 
|-
 
|-
|2003-2005||Logická teória dynamických a modulárnych báz poznatkov||VEGA 1/0173/03||Šefránek J.
+
|2009–2011||Geometry processing for urban virtual reality||VEGA 1/0763/09||Černeková Z.
 
|-
 
|-
|2003-2005||Počítanie v sieti||VEGA 1/0172/03||Gruska D.
+
|2009–2011||Optical measurements of complex surface 'náterov s podpovrchovým rozptylom on pigments'||VEGA 1/0662/09||Ďurikovič R.
 +
|-
 +
|2008–2013||ALGGENOMES: Algorithms for Analysis of Genes and Genoms||EU FP7-PIRG03-GA-2008-224885||Vinař T.
 +
|-
 +
|2008–2010||International Workshop: Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra||ESF Z-08-107/0003-00 ||Jajcayova T.
 +
|-
 +
|2008–2010||Application of multi-agent modularity for design control systems and computer models||VEGA 1/0280/08||Lúčny A.
 +
|-
 +
|2008–2010||Modeling of language as a complex system with self-organization||VEGA 1/0361/08||Farkaš I.
 +
|-
 +
|2008–2010||Saul Kripke and revival of metaphysics. Contemporary discussions about essentialism and so-called metaphysics of modality|| VEGA 1/0814/08||Kamhal D.
 +
|-
 +
|2008–2011||Multimediálna čítanka||APVV LPP-0056-07||Nagy M.
 +
|-
 +
|2007–2009||A knowledge system for cognitive robots||VEGA 1/4060/07||Guller D.
 +
|-
 +
|2007–2009||Modern methods of classification and prediction of sleep stages and loss of attention based on analysis of EEG signals ((cooperation with Inst. of Measurement Sci., Slovak Acad. of Sci.)||VEGA 2/7087/27||Markošová M.
 +
|-
 +
|2006–2008||Nonstandard models of computing - specification, complexity and security||VEGA 1/3105/06||Gruska D.
 +
|-
 +
|2006–2008||Dynamical aspects of knowledge representation: from theoretical basics to applications||VEGA 1/3112/06||Šefránek J.
 +
|-
 +
|2006–2008||Cognitive sciences and traditional philosophical theories||VEGA 1/3612/06||Rybár J.
 +
|-
 +
|2005–2009||Tools for processing and visualisation of tomographic and confocal data||APVV-20-056105||Šrámek M.
 +
|-
 +
|2005–2007||Modeling complex systems using neural networks with focus on linguistics||VEGA 1/2045/05||Farkaš I.
 +
|-
 +
|2005–2007||Environment for specification of multiagent systems||APVV-20-P04805||Šefránek J.
 +
|-
 +
|2005–2007||Efektívny prehliadač urbanistických dát a ich prezentácia (v spolupráci s EUROSENSE Slovakia, s.r.o., Mestské múzeum Bratislava, Centaur, s.r.o.)||APVT 20-P05105||Ftáčnik M.?
 +
|-
 +
|2004–2006||Knowledge representation and reasoning with robotic applications||VEGA 1/1055/04 ||Guller D.
 +
|-
 +
|2003-2004||PhD summer school: Logics for formal specification languages. (in coop. with  KI FMFI, Technical Univ. of Denmark, Essex Univ., German Research Centre for Artificial Intelligence)||CoLogNET, FET, IST 2001-33123||Guller D.
 +
|-
 +
|2003–2005||Logical theory of dynamic and modular knowledge bases||VEGA 1/0173/03||Šefránek J.
 +
|-
 +
|2003–2005||Network computing||VEGA 1/0172/03||Gruska D.
 
|}
 
|}
  
Line 98: Line 136:
 
!From–to !! Title of educational project !! Agency and number !! Principal investigator
 
!From–to !! Title of educational project !! Agency and number !! Principal investigator
 
|-
 
|-
|2013-2015||Development of middle European interdisciplinary master programme in cognitive science||KEGA 076UK-4/2013||Farkaš I.
+
|2019–2021||Internationalization of middle European interdisciplinary master programme cognitive science||KEGA 042UK-4/2019||Farkaš I.
 +
|-
 +
|2017–2019||Going Global: Improving the quality of education at Comenius University in Bratislava via internationalization (''activity 1.C: Improving the interdisciplinary master programme in cognitive science'' ||MŠVVaŠ SR 002UK-2/2016||Farkaš I.
 +
|-
 +
|2016–2018||Development of middle European interdisciplinary master programme in cognitive science in English||KEGA 017UK-4/2016||Farkaš I.
 +
|-
 +
|2013–2015||Development of middle European interdisciplinary master programme in cognitive science||KEGA 076UK-4/2013||Farkaš I.
 
|-
 
|-
|2013-2013||Virtuálna univerzita informatiky: vývojové prostredie výuky programovania||Nadácia TB  2012vs003||Gyárfáš F.
+
|2013–2013||Virtuálna univerzita informatiky: vývojové prostredie výuky programovania||Nadácia TB  2012vs003||Gyárfáš F.
 
|-
 
|-
|2012-2015||Preparation of study of mathematics and informatics at FMPI Comenius University in English language||ITMS 2614030008||Ďurikovič R., Farkaš I.
+
|2012–2015||Preparation of study of mathematics and informatics at FMPI Comenius University in English language||ITMS 2614030008||Ďurikovič R., Farkaš I.
 
|-
 
|-
|2010||AI robotika||Nadácia TB 09vs29||Petrovič P.
+
|2010||AI robotics||Nadácia TB 09vs29||Petrovič P.
 
|-
 
|-
|2010-2011||Medziodborové štúdium bioinformatiky: Koncepcia štúdia a realizácia pilotných predmetov||KEGA 058-016UK-4/2010||Vinař T.
+
|2010–2011||Interdisciplinary bioinformatics study program: Proposal and implementation of pilot courses||KEGA 058-016UK-4/2010||Vinař T.
 
|-
 
|-
|2009-2011||Cognitive science - middle European interdisciplinary master study programme||KEGA 3/7300/09||Rybár J.
+
|2009–2011||Cognitive science – middle European interdisciplinary master study programme||KEGA 3/7300/09||Rybár J.
 
|-
 
|-
|2004-2006||Robotické laboratórium s teleprezenciou vývojára||KEGA 3/2399/04||Šefránek J.
+
|2004–2006||Robotic laboratory with telepresence of the developer||KEGA 3/2399/04||Šefránek J.
 
|}
 
|}

Latest revision as of 10:50, 30 September 2020

Projects

The members of the department participate or participated in the following research and educational projects.

Research Projects

From–to Project title Agency and number Principal investigator
2018-2021 Knowledge and trust in open agent environments VEGA 1/0778/18 Gruska D.
2018-2020 Learning of a robotic system in a human-robot interaction VEGA 1/0796/18 Farkaš I.
2018-2021 Errors and Ucertainty in DNA Sequencing: Algorithms and Models (collaboration with FIIT STU) VEGA 1/0458/18 Vinař T.
2018-2021 Combinatorial, algebraic and geometric structures in Graph Theory (collaboration with  Department of Informatics FMFI UK) VEGA 1/0719/18 Jajcayová T.
2017-2021 Enhancing cognition and motor rehabilitation in mixed reality (collaboration with Inst. of Measurement Sci., Slovak Acad. of Sci., and Faculty of Electrical Eng., Technical University in Košice) APVV-16-0202 Farkaš I.
2017-2019 Complex networks and real problem solving VEGA 1/0039/17 Beňušková Ľ.
2015-2018 Comparative and functional analysis of non-conventional yeast genomes (collaboration with Dept. of Biochemistry of the Faculty of Natural Sciences) APVV-14-0253 Vinař T.
2015 AREST - Augmented reality and reconstruction in restoration process Nadácia Tatra Banky (TB) Berger Haladová Z.
2014-2017 Applications of Inverse Semigroups in Combinatorics VEGA 1/0577/14 Jajcayová T.
2014-2017 Algorithms and models for analysis of complex biological sequences VEGA 1/0719/14 Vinař T.
2013–2017 Brain-computer interface with adaptive robot-assisted training for rehabilitation (collaboration with Inst. of Measurement Sci., Slovak Acad. of Sci., and Faculty of Medicine) APVV-0668-12 Farkaš I.
2014–2016 From sensory-motor processes to higher cognition: Computational modeling of mental development in an embodied cognitive agent VEGA 1/0898/14 Farkaš I.
2014–2016 Fuzzy expert systems VEGA 1/0592/14 Guller D.
2016 Methods of training for deep architectures of neural networks UK/478/2016 Kuzma T.
2013–2015 Grounded cognition paradigm, interaction between perception and action in the brain-computer interface (collaboration with Inst. of Measurement Sci., Slovak Acad. of Sci.) VEGA 1/0503/13 Rybár J.
2013–2015 Changes in sleep architecture in patients with focal brain ischemy and their infuence on cognitive functions (collaboration with Inst. of Measurement Sci., Slovak Acad. of Sci., and Faculty of Medicine) MZ SR-2012/56-SAV-6 Farkaš I.
2013–2015 Metaphilosophy as a pragmatic analysis of philosophical utterances VEGA 1/0644/13 Kamhal D.
2013–2014 Multicontext inference in heterogeneous environments APVV SK-GR-0070-11 Homola M.
2012–2015 Knowledge representation for ambient intelligence VEGA 1/1333/12 Gruska D.
2012–2013 LAAOS: Logical aspects of adaptable ontological schemas APVV SK-CZ-0208-11 Homola M.
2012 Virtualizer: 3D scanner for complete reconstruction Nadácia TB Kovačovský T.
2012 Laboratory of mobile applications Nadácia TB Borovanský P.
2012 Virtual reality and urban planning Nadácia TB Borovský P.
2011 The Structure of Amalgams of Inverse Semigroups Rose-Hulman IT Grant Jajcayová T.
2011–2013 Motion capture, interaction and cooperation between humans and avatars in 3D augmented reality and virtual reality VEGA 1/1106/11 Stanek S.
2011–2013 Integration of study of visual information processing and creating complex multimedia study materials KEGA 068UK-4/2011 Černeková Z.
2011–2013 Methods of vizualization and modeling of biological structures VEGA 1/0631/11 Šrámek M.
2011–2013 Models of complex networks and their application in practice VEGA 1/0476/11 Markošová M.
2011–2013 Constructivist modeling of early cognitive development using simulated embodied agent VEGA 1/0439/11 Farkaš I.
2011–2013 Optimization of effectiveness of video coding for transfer and recording VEGA 1/0602/11 Černeková Z.
2011–2012 Reasoning with dynamic and inconsistent knowledge APVV SK-PT-0028-10 Šefránek J.
2011 Anomaly detection using a biologically inspired intelligent network Nadácia TB 2010et019 Farkaš I.
2011 Study and implementation of automated usability measurements Nadácia TB 2010et010 Fabo P.
2010–2011 New methods of classification and prediction in analysis of biosignals and in biologically inspired computational vision VEGA 2/0019/10 Markošová M.
2010–2011 Philosophy of fundamental paradigms in cognitive science VEGA 1/0741/09 Rybár J.
2010–2011 Representation of incomplete, developing and distributed knowledge (in interactions with communication platform) VEGA 1/0688/10 Šefránek J.
2010–2011 Algorithms and software for analysis of DNA, RNA, and proteins VEGA 1/0210/10 Vinař T.
2010 Multi-touch display and its applications Nadácia TB Fabo P.
2009 ICGS2009: Geometric and Combinatorial Methods in Group Theory and Semigroup Theory NSF USA Jajcayová T.
2009–2011 Geometry processing for urban virtual reality VEGA 1/0763/09 Černeková Z.
2009–2011 Optical measurements of complex surface 'náterov s podpovrchovým rozptylom on pigments' VEGA 1/0662/09 Ďurikovič R.
2008–2013 ALGGENOMES: Algorithms for Analysis of Genes and Genoms EU FP7-PIRG03-GA-2008-224885 Vinař T.
2008–2010 International Workshop: Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra ESF Z-08-107/0003-00 Jajcayova T.
2008–2010 Application of multi-agent modularity for design control systems and computer models VEGA 1/0280/08 Lúčny A.
2008–2010 Modeling of language as a complex system with self-organization VEGA 1/0361/08 Farkaš I.
2008–2010 Saul Kripke and revival of metaphysics. Contemporary discussions about essentialism and so-called metaphysics of modality VEGA 1/0814/08 Kamhal D.
2008–2011 Multimediálna čítanka APVV LPP-0056-07 Nagy M.
2007–2009 A knowledge system for cognitive robots VEGA 1/4060/07 Guller D.
2007–2009 Modern methods of classification and prediction of sleep stages and loss of attention based on analysis of EEG signals ((cooperation with Inst. of Measurement Sci., Slovak Acad. of Sci.) VEGA 2/7087/27 Markošová M.
2006–2008 Nonstandard models of computing - specification, complexity and security VEGA 1/3105/06 Gruska D.
2006–2008 Dynamical aspects of knowledge representation: from theoretical basics to applications VEGA 1/3112/06 Šefránek J.
2006–2008 Cognitive sciences and traditional philosophical theories VEGA 1/3612/06 Rybár J.
2005–2009 Tools for processing and visualisation of tomographic and confocal data APVV-20-056105 Šrámek M.
2005–2007 Modeling complex systems using neural networks with focus on linguistics VEGA 1/2045/05 Farkaš I.
2005–2007 Environment for specification of multiagent systems APVV-20-P04805 Šefránek J.
2005–2007 Efektívny prehliadač urbanistických dát a ich prezentácia (v spolupráci s EUROSENSE Slovakia, s.r.o., Mestské múzeum Bratislava, Centaur, s.r.o.) APVT 20-P05105 Ftáčnik M.?
2004–2006 Knowledge representation and reasoning with robotic applications VEGA 1/1055/04 Guller D.
2003-2004 PhD summer school: Logics for formal specification languages. (in coop. with  KI FMFI, Technical Univ. of Denmark, Essex Univ., German Research Centre for Artificial Intelligence) CoLogNET, FET, IST 2001-33123 Guller D.
2003–2005 Logical theory of dynamic and modular knowledge bases VEGA 1/0173/03 Šefránek J.
2003–2005 Network computing VEGA 1/0172/03 Gruska D.

Educational Projects

From–to Title of educational project Agency and number Principal investigator
2019–2021 Internationalization of middle European interdisciplinary master programme cognitive science KEGA 042UK-4/2019 Farkaš I.
2017–2019 Going Global: Improving the quality of education at Comenius University in Bratislava via internationalization (activity 1.C: Improving the interdisciplinary master programme in cognitive science MŠVVaŠ SR 002UK-2/2016 Farkaš I.
2016–2018 Development of middle European interdisciplinary master programme in cognitive science in English KEGA 017UK-4/2016 Farkaš I.
2013–2015 Development of middle European interdisciplinary master programme in cognitive science KEGA 076UK-4/2013 Farkaš I.
2013–2013 Virtuálna univerzita informatiky: vývojové prostredie výuky programovania Nadácia TB 2012vs003 Gyárfáš F.
2012–2015 Preparation of study of mathematics and informatics at FMPI Comenius University in English language ITMS 2614030008 Ďurikovič R., Farkaš I.
2010 AI robotics Nadácia TB 09vs29 Petrovič P.
2010–2011 Interdisciplinary bioinformatics study program: Proposal and implementation of pilot courses KEGA 058-016UK-4/2010 Vinař T.
2009–2011 Cognitive science – middle European interdisciplinary master study programme KEGA 3/7300/09 Rybár J.
2004–2006 Robotic laboratory with telepresence of the developer KEGA 3/2399/04 Šefránek J.