(Odstraneny pokus s dvoma stlpcami)
Line 4: Line 4:
 
Vedecká činnosť KAI sa orientuje predovšetkým na počítačovú grafiku a videnie, na umelú inteligenciu a kognitívnu vedu, na teóriu programovania a na bioinformatiku. Výskum prebieha v tematicky zameraných neformálnych pracovných skupinách.
 
Vedecká činnosť KAI sa orientuje predovšetkým na počítačovú grafiku a videnie, na umelú inteligenciu a kognitívnu vedu, na teóriu programovania a na bioinformatiku. Výskum prebieha v tematicky zameraných neformálnych pracovných skupinách.
  
<div class="row">
+
 
<div class="col-sm-12">
+
 
== Počítačová grafika a videnie ==
 
== Počítačová grafika a videnie ==
  
Line 12: Line 11:
 
* [[YACGS|Počítačová grafika]] – počítačová animácia, navigácia a kooperácia vo virtuálnych prostrediach, metódy objemovej grafiky.
 
* [[YACGS|Počítačová grafika]] – počítačová animácia, navigácia a kooperácia vo virtuálnych prostrediach, metódy objemovej grafiky.
 
* [[Computer Vision Group|Počítačové videnie]] – rozpoznávanie a sledovanie tváre, aplikácie počítačovej grafiky a videnia v medicíne.
 
* [[Computer Vision Group|Počítačové videnie]] – rozpoznávanie a sledovanie tváre, aplikácie počítačovej grafiky a videnia v medicíne.
</div>
+
 
<div class="col-sm-12">
+
 
 
== Umelá inteligencia a kognitívna veda ==
 
== Umelá inteligencia a kognitívna veda ==
  
Line 23: Line 22:
 
* [[Fuzzy Systems Group|Fuzzy systémy]]
 
* [[Fuzzy Systems Group|Fuzzy systémy]]
 
* [[REC Group|Robotika a evolučné počítanie]]
 
* [[REC Group|Robotika a evolučné počítanie]]
</div>
+
 
<div class="col-sm-12">
+
 
 
== Teória programovania ==
 
== Teória programovania ==
  
Line 31: Line 30:
 
* [[CDS Group|Konkurentné a distribuované systémy]] – teória konkurentných procesov a distribuovaných systémov, formálnych modelov a ich aplikácií v rôznych oblastiach – špecifikácia, verifikácia, bezpečnosť počítačových sytémov.
 
* [[CDS Group|Konkurentné a distribuované systémy]] – teória konkurentných procesov a distribuovaných systémov, formálnych modelov a ich aplikácií v rôznych oblastiach – špecifikácia, verifikácia, bezpečnosť počítačových sytémov.
 
* [[DP Group|Deklaratívne programovanie]] – deskriptívna zložitosť; deklaratívne programovanie, dokazovanie správnosti programov, techniky transformácie programov; prepisovacie systémy a systémy s ohraničeniami.
 
* [[DP Group|Deklaratívne programovanie]] – deskriptívna zložitosť; deklaratívne programovanie, dokazovanie správnosti programov, techniky transformácie programov; prepisovacie systémy a systémy s ohraničeniami.
</div>
+
 
<div class="col-sm-12">
+
 
 
== Bioinformatika ==
 
== Bioinformatika ==
  
 
Bioinformatike sa venuje medzikatedrová výskumná skupina zložená z&nbsp;členov KAI a&nbsp;[http://www.dcs.fmph.uniba.sk KI], spolupracujúca s&nbsp;výskumnými pracovníkmi v&nbsp;biologických odboroch:
 
Bioinformatike sa venuje medzikatedrová výskumná skupina zložená z&nbsp;členov KAI a&nbsp;[http://www.dcs.fmph.uniba.sk KI], spolupracujúca s&nbsp;výskumnými pracovníkmi v&nbsp;biologických odboroch:
 
* [http://compbio.fmph.uniba.sk Výpočtová biológia] – algoritmy a&nbsp;matematické metódy na analýzu DNA sekvencií primátov, kvasiniek a&nbsp;iných zaujímavých organizmov.
 
* [http://compbio.fmph.uniba.sk Výpočtová biológia] – algoritmy a&nbsp;matematické metódy na analýzu DNA sekvencií primátov, kvasiniek a&nbsp;iných zaujímavých organizmov.
</div>
+
 
</div>
+
  
 
==Projekty a podujatia==
 
==Projekty a podujatia==

Revision as of 20:59, 3 September 2015

Veda a výskum na KAI

Vedecká činnosť KAI sa orientuje predovšetkým na počítačovú grafiku a videnie, na umelú inteligenciu a kognitívnu vedu, na teóriu programovania a na bioinformatiku. Výskum prebieha v tematicky zameraných neformálnych pracovných skupinách.


Počítačová grafika a videnie

Oblasťou počítačovej grafiky a videnia sa zaoberajú pracovné skupiny:

  • Počítačová grafika – počítačová animácia, navigácia a kooperácia vo virtuálnych prostrediach, metódy objemovej grafiky.
  • Počítačové videnie – rozpoznávanie a sledovanie tváre, aplikácie počítačovej grafiky a videnia v medicíne.


Umelá inteligencia a kognitívna veda

Výskum v umelej inteligencii a kognitívnej vede má na KAI široký záber a dlhú tradíciu:


Teória programovania

Aplikáciami formálnych metód v teórii a bezpečnosti konkurentných a distribuovaných systémov, výpočtovej zložitosti a v programovaní sa zaoberáme v pracovných skupinách:

  • Konkurentné a distribuované systémy – teória konkurentných procesov a distribuovaných systémov, formálnych modelov a ich aplikácií v rôznych oblastiach – špecifikácia, verifikácia, bezpečnosť počítačových sytémov.
  • Deklaratívne programovanie – deskriptívna zložitosť; deklaratívne programovanie, dokazovanie správnosti programov, techniky transformácie programov; prepisovacie systémy a systémy s ohraničeniami.


Bioinformatika

Bioinformatike sa venuje medzikatedrová výskumná skupina zložená z členov KAI a KI, spolupracujúca s výskumnými pracovníkmi v biologických odboroch:

  • Výpočtová biológia – algoritmy a matematické metódy na analýzu DNA sekvencií primátov, kvasiniek a iných zaujímavých organizmov.


Projekty a podujatia

Vedecká činnosť KAI je zastrešená viacerými výskumnými projektami. Organizujeme a spoluorganizujeme odborné konferencie, semináre a ďalšie podujatia na výmenu poznatkov a skúseností s odbornou verejnosťou i v rámci pracovných skupín, zúčastňujeme sa udalostí na popularizáciu vedy a výskumu.