Kvantové algoritmy a automaty 2-AIN-282

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Kvantové algoritmy a automaty (2-AIN-282)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1-2
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 40/60
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-282 (fakultná služba)
Vyučujúci: prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc.
E-mail: gruska@fi.muni.cz
Domovská stránka: http://www.fi.muni.cz/usr/gruska/

Popis predmetu:

Oboznámiť študentov so základmi modelu kvantového počítania.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Revision as of 22:45, 20 August 2008 by Petrovic (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)