(New page: {{Course | name = Qualitative Modelling and Simulation | code = 2-AIN-143 | prerequisites = none | semester = Summer | year = 1 | credits = 6 | form = L - lecture (2), P - pr...)
 
 
(4 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
{{Course
+
{{Predmet
   | name = Qualitative Modelling and Simulation
+
   | name = Kvalitatívne modelovanie a simulácia
 
   | code = 2-AIN-143
 
   | code = 2-AIN-143
   | prerequisites = none
+
   | prerequisites = žiadne
   | semester = Summer
+
   | semester = Letný
 
   | year = 1
 
   | year = 1
 
   | credits = 6
 
   | credits = 6
   | form = L - lecture (2), P - practicals (2)
+
   | form = P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
 
   | evaluation = 40/60  
 
   | evaluation = 40/60  
 
   | webpage = http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/QMS/
 
   | webpage = http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/QMS/
Line 12: Line 12:
 
   | email = takac[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
 
   | email = takac[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/
   | description = not available
+
   | description = Reprezentácia neúplnych znalostí o systéme, abstrakcia od detailov so zachovaním kvalitatívne významných čŕt a predpovedanie správania. Fyzikálny systém, štruktúra, správanie, funkcia, model, modelovanie versus simulácia. Simulačný algoritmus QSIM a jeho vlastnosti. Príklady kvalitatívnych modelov – pružiny, nádoby, regulátory, ekológia a spoločenské javy. Metódy na zlepšenie výsledkov QSIMu. Porovnávacia statika, stabilita, znamienkové digrafy. Automatické modelovanie.
   | offered_in = Obligatory-optional in [[Master program in Applied Informatics]]
+
   | offered_in = Povinne-voliteľný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
   | recommendations = none
+
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Latest revision as of 09:33, 6 October 2008

Kvalitatívne modelovanie a simulácia 2-AIN-143

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Kvalitatívne modelovanie a simulácia (2-AIN-143)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 40/60
Webstránka predmetu: http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/QMS/
Informačný list: Informačný list 2-AIN-143 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Martin Takáč, PhD.
E-mail: takac@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/

Popis predmetu:

Reprezentácia neúplnych znalostí o systéme, abstrakcia od detailov so zachovaním kvalitatívne významných čŕt a predpovedanie správania. Fyzikálny systém, štruktúra, správanie, funkcia, model, modelovanie versus simulácia. Simulačný algoritmus QSIM a jeho vlastnosti. Príklady kvalitatívnych modelov – pružiny, nádoby, regulátory, ekológia a spoločenské javy. Metódy na zlepšenie výsledkov QSIMu. Porovnávacia statika, stabilita, znamienkové digrafy. Automatické modelovanie.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne