1. Segmentácia ciev v oku

Vstup: snímky oka

Výstup: obraz so segmentovanými cievami

Náročnosť:

 • vstup
 • použité metódy
 • úspešnosť segmentovania

Skupiny:


2. Rozpoznanie vlajok

Vstup: fotografie/obrázky vlajok

Výstup: určenie krajiny, ktorej vlajka patrí

Náročnosť:

 • vstup (foto/obrázok/viacero vlajok na obrázku)
 • použité metódy
 • úspešnosť rozpoznávania

Skupiny:

AVENGERS: Viktor Kuruc, Paula Schichmanová, Mária Stasinková, Adam Horváth (P)

HAPPY 3 FRIENDS: Rastislav Kamenický, Michal Piovarči, Mário Hurtoš (S)


3. Rozpoznanie stromov podľa listov

Vstup: fotografie listov /stromov / skupiny listov

Výstup: rozpozanie listov/stromov, ktorým listy patria

Náročnosť:

 • viac typov listov
 • fotografie stromov
 • úspešnosť

Skupiny:

Alžbeta Svitková, Lukáš Dilik, Michal Vozný (S)

Ján Pajan, Jakub Dobeš, Tomáš Vajda, Ľubomír Hrzič (S)


4. Rozpoznanie Samsung/iPhone

Vstup: fotografia mobilu

Výstup: rozpoznanie jeho typu

Náročnosť:

 • osvetlenie
 • viacero mobilov
 • iné objekty na fotografii
 • úspešnosť

Skupiny:

ROOFBOP: Jana Pernecká, Martin Ludwig, Marián Rusnák, Richard Halčin (S)


5. Rozoznanie japonských znakov

Vstup: fotografia/obrázok znaku

Výstup: rozpoznanie objektu

Náročnosť:

 • použité vstupy
 • metódy
 • úspešnosť

Skupiny:

NINDŽA A.TEAM: Denisa Najnerová, Tibor Stanko, Ivan Halahovets, Martin Hruben (P)

REPOLERO: Peter Rogožník, Marína Madová, Patrícia Franková (S)


6. Rozoznanie tigra a leoparda

Vstup: fotografia

Výstup: rozpoznanie druhu zvieraťa

Náročnosť:

 • vstup
 • použité metódy
 • úspešnosť rozpoznania

Skupiny:

Ján Hledík, Petra Gottlieberová, Juraj Šipold, Jakub Košinár (Š)

Matej Fandl, Eliška Pätoprstá, Vladimír Magyar (Š)


7. Rubiková kocka

Vstup: čo najmenej fotografií Rubikovej kocky

Výstup: rekonštrukcia kocky (napr. „plášť“, ktorého farby zodpovedajú farbám na odfotenej kocke, textový výpis farieb kocky)

Náročnosť:

 • počet fotografií
 • použité metódy
 • úspešnosť

Skupiny:

Ďurica Tomáš, Juraj Jurči, Martin Jambor (S)

Michal Bubnár, Michal Hozza, Matej Kopernický (M)


BONUS Segmentácia ciev v oku

Vstup: video

Výstup: počet žmurknutí, zobrazenie na videu, kedy a kde osoba žmurkne

Náročnosť:

 • rozlišovať rôzne typy žmurknutí
 • natočenie osoby

Skupiny:


Vysvetlivky

P - pondelková skupina

S - Streda

Š - štvrtok

M - mix

Revision as of 14:44, 4 October 2012 by Kucerova (Talk | contribs)