Line 36: Line 36:
 
== 7. Turistické značky/chodníky  ==
 
== 7. Turistické značky/chodníky  ==
  
'''Vstup:''' snímanie tváre webkamerou
+
'''Vstup:''' snímky turistických značiek
  
 
'''Výstup: ''' detekcia a rozpoznanie turistických značiek
 
'''Výstup: ''' detekcia a rozpoznanie turistických značiek

Revision as of 19:12, 22 October 2011

Prezentácia k projektom

1. Rozpoznávanie oblastí na LANDSAT snímkoch

Vstup: Landsat snímka

Výstup: snímka s rozpoznanými oblasťami

Členovia:

Zoltán Tóth, Máté Vas, Bolyós Csaba


2. Spočítanie okien na budove

Vstup: Snímka budovy s oknami/okien samotných

Výstup: počet okien na snímke

Členovia:

Peter Buzák, Miroslav Bodiš, Mária Nemsilajová, Andrej Lang


6. Rozpoznávanie vlajok

Vstup: Fotografia vlajky/vlajok

Výstup: určenie krajiny, ktorej vlajka patrí

Členovia:

Andrea Kostrová, Veronika Weissová, Adrián Gambos, Juraj Cabák


7. Turistické značky/chodníky

Vstup: snímky turistických značiek

Výstup: detekcia a rozpoznanie turistických značiek

Členovia:

Matej Klobusnik, Jakub Dobšovič, Petra Kúdeľová


9. Rubíková kocka

Vstup: forografie rubíkovej kocky (čo najmenej)

Výstup: rekončtrukcia odfotografovanej kocky (výpis farieb štvorcov na jednotlivých stranách vrámci celej kocky)

Členovia:

Anita Antalová, Barbara Vozáryová, Monika Víghová, Stanislav Griguš