Line 1: Line 1:
 
== 1. Segmentácia ciev v oku ==
 
== 1. Segmentácia ciev v oku ==
 +
 +
'''Vstup:''' snímky oka
 +
 +
'''Výstup: ''' obraz so segmentovanými cievami
 +
 +
'''Náročnosť: '''
 +
* vstup
 +
* použité metódy
 +
* úspešnosť segmentovania
 +
 +
'''Skupiny:'''
 +
 +
== 2. Rozpoznanie vlajok ==
 +
 +
'''Vstup:''' fotografie/obrázky vlajok
 +
 +
'''Výstup: ''' určenie krajiny, ktorej vlajka patrí
 +
 +
'''Náročnosť: '''
 +
* vstup (foto/obrázok/viacero vlajok na obrázku)
 +
* použité metódy
 +
* úspešnosť rozpoznávania
 +
 +
'''Skupiny:'''
 +
 +
AVENGERS: Viktor Kuruc, Paula Schichmanová, Mária Stasinková, Adam Horváth
 +
 +
== 3. Rozpoznanie stromov podľa listov ==
 +
 +
'''Vstup:''' fotografie listov /stromov / skupiny listov
 +
 +
'''Výstup: ''' rozpozanie listov/stromov, ktorým listy patria
 +
 +
'''Náročnosť: '''
 +
* viac typov listov
 +
* fotografie stromov
 +
* úspešnosť
 +
 +
'''Skupiny:'''
 +
 +
== 4. Rozpoznanie Samsung/iPhone ==
 +
 +
'''Vstup:''' fotografia mobilu
 +
 +
'''Výstup: ''' rozpoznanie jeho typu
 +
 +
'''Náročnosť: '''
 +
* osvetlenie
 +
* viacero mobilov
 +
* iné objekty na fotografii
 +
* úspešnosť
 +
 +
'''Skupiny:'''
 +
 +
== 5. Rozoznanie japonských znakov ==
 +
 +
'''Vstup:''' fotografia/obrázok znaku
 +
 +
'''Výstup: ''' rozpoznanie objektu
 +
 +
'''Náročnosť: '''
 +
* použité vstupy
 +
* metódy
 +
* úspešnosť
 +
 +
'''Skupiny:'''
 +
NINDŽA A.TEAM: Denisa Najnerová, Tibor Stanko, Ivan Halahovets, Martin Hruben
 +
 +
== 6. Segmentácia ciev v oku ==
 +
 +
'''Vstup:''' snímky oka
 +
 +
'''Výstup: ''' obraz so segmentovanými cievami
 +
 +
'''Náročnosť: '''
 +
* vstup
 +
* použité metódy
 +
* úspešnosť segmentovania
 +
 +
'''Skupiny:'''
 +
 +
== 7. Segmentácia ciev v oku ==
 +
 +
'''Vstup:''' snímky oka
 +
 +
'''Výstup: ''' obraz so segmentovanými cievami
 +
 +
'''Náročnosť: '''
 +
* vstup
 +
* použité metódy
 +
* úspešnosť segmentovania
 +
 +
'''Skupiny:'''
 +
 +
== BONUS Segmentácia ciev v oku ==
  
 
'''Vstup:''' snímky oka
 
'''Vstup:''' snímky oka

Revision as of 17:10, 1 October 2012

1. Segmentácia ciev v oku

Vstup: snímky oka

Výstup: obraz so segmentovanými cievami

Náročnosť:

 • vstup
 • použité metódy
 • úspešnosť segmentovania

Skupiny:

2. Rozpoznanie vlajok

Vstup: fotografie/obrázky vlajok

Výstup: určenie krajiny, ktorej vlajka patrí

Náročnosť:

 • vstup (foto/obrázok/viacero vlajok na obrázku)
 • použité metódy
 • úspešnosť rozpoznávania

Skupiny:

AVENGERS: Viktor Kuruc, Paula Schichmanová, Mária Stasinková, Adam Horváth

3. Rozpoznanie stromov podľa listov

Vstup: fotografie listov /stromov / skupiny listov

Výstup: rozpozanie listov/stromov, ktorým listy patria

Náročnosť:

 • viac typov listov
 • fotografie stromov
 • úspešnosť

Skupiny:

4. Rozpoznanie Samsung/iPhone

Vstup: fotografia mobilu

Výstup: rozpoznanie jeho typu

Náročnosť:

 • osvetlenie
 • viacero mobilov
 • iné objekty na fotografii
 • úspešnosť

Skupiny:

5. Rozoznanie japonských znakov

Vstup: fotografia/obrázok znaku

Výstup: rozpoznanie objektu

Náročnosť:

 • použité vstupy
 • metódy
 • úspešnosť

Skupiny: NINDŽA A.TEAM: Denisa Najnerová, Tibor Stanko, Ivan Halahovets, Martin Hruben

6. Segmentácia ciev v oku

Vstup: snímky oka

Výstup: obraz so segmentovanými cievami

Náročnosť:

 • vstup
 • použité metódy
 • úspešnosť segmentovania

Skupiny:

7. Segmentácia ciev v oku

Vstup: snímky oka

Výstup: obraz so segmentovanými cievami

Náročnosť:

 • vstup
 • použité metódy
 • úspešnosť segmentovania

Skupiny:

BONUS Segmentácia ciev v oku

Vstup: snímky oka

Výstup: obraz so segmentovanými cievami

Náročnosť:

 • vstup
 • použité metódy
 • úspešnosť segmentovania

Skupiny: