Line 1: Line 1:
 
[[Media:Matlab_Projekty.pdf|Prezentácia k projektom]]
 
[[Media:Matlab_Projekty.pdf|Prezentácia k projektom]]
  
== 1. Rozpoznávanie oblastí na LANDSAT snímkoch ==
+
== 1. Segmentácia ciev v oku ==
  
'''Vstup:''' Landsat snímka
+
'''Vstup:''' snímky oka
  
'''Výstup: ''' snímka s rozpoznanými oblasťami
+
'''Výstup: ''' obraz so segmentovanými cievami
  
'''Členovia:'''  
+
'''Náročnosť: ''' vstup, použité metódy, úspešnosť segmentovania
  
Zoltán Tóth, Máté Vas, Bolyós Csaba
+
'''Skupiny:'''
 
+
 
+
== 2. Spočítanie okien na budove ==
+
 
+
'''Vstup:''' Snímka budovy s oknami/okien samotných
+
 
+
'''Výstup: ''' počet okien na snímke
+
 
+
'''Členovia:'''
+
 
+
Peter Buzák, Miroslav Bodiš, Mária Nemsilajová, Andrej Lang
+
 
+
 
+
== 6. Rozpoznávanie vlajok ==
+
 
+
'''Vstup:''' Fotografia vlajky/vlajok
+
 
+
'''Výstup: ''' určenie krajiny, ktorej vlajka patrí
+
 
+
'''Členovia:'''
+
 
+
Andrea Kostrová, Veronika Weissová, Adrián Gambos, Juraj Cabák
+
 
+
 
+
== 7. Turistické značky/chodníky  ==
+
 
+
'''Vstup:''' snímky turistických značiek
+
 
+
'''Výstup: ''' detekcia a rozpoznanie turistických značiek
+
 
+
'''Členovia:'''
+
 
+
Matej Klobusnik, Jakub Dobšovič, Petra Kúdeľová
+
 
+
 
+
== 9. Rubíková kocka  ==
+
 
+
'''Vstup:''' forografie rubíkovej kocky (čo najmenej)
+
 
+
'''Výstup: ''' rekončtrukcia odfotografovanej kocky (výpis farieb štvorcov na jednotlivých stranách vrámci celej kocky)
+
 
+
'''Členovia''':
+
 
+
Anita Antalová, Barbara Vozáryová, Monika Víghová, Stanislav Griguš
+

Revision as of 16:46, 1 October 2012

Prezentácia k projektom

1. Segmentácia ciev v oku

Vstup: snímky oka

Výstup: obraz so segmentovanými cievami

Náročnosť: vstup, použité metódy, úspešnosť segmentovania

Skupiny: