Projekt (2) 1-AIN-260

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Projekt (2) (1-AIN-260)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: S - seminar (1)
Kredity: 2
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: http://www.sccg.sk/~rpai/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-260 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Matej Novotný

Popis predmetu:

Získať prvé skúsenosti s návrhom a realizáciou rozsiahlejšieho softvérového projektu. Preukázať samostatne a tvorivo riešiť zložité situácie, kriticky pristupovať k analýze možných riešení.

Je časťou študijného programu: Povinný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Revision as of 08:42, 2 October 2008 by Blaho (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)