Programovanie (5) 1-AIN-372

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Programovanie (5) (1-AIN-372)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 3
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (4)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://dai.fmph.uniba.sk/courses/java2/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-372 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Pavel Petrovič, PhD., RNDr. Peter Borovanský, PhD.
E-mail: petrovic@fmph.uniba.sk, borovan@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~borovan http://ii.fmph.uniba.sk/~petrovic

Popis predmetu:

Kurz nadväzuje na Programovanie (4) - Algoritmy v Jave, pričom cieľom je podrobnejšie sa zoznámiť s pokročilými technológiami jazyka Java. Študenti riešia počas semestra tri projekty, ktoré sú základom hodnotenia.

Je časťou študijného programu: Výberový v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Revision as of 18:36, 18 May 2011 by Petrovic (Talk | contribs) (Created page with '{{Predmet | name = Programovanie (5) | code = 1-AIN-372 | prerequisites = žiadne | semester = Letný | year = 3 | credits = 5 | form = K - kurz (4) | evaluation …')

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)