Programovanie (4) 1-AIN-172

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Programovanie (4) (1-AIN-172)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 3
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (4)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://dai.fmph.uniba.sk/courses/JAVA/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-172 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Peter Borovanský, PhD., Mgr. Pavel Petrovič, PhD.
E-mail: borovan@ii.fmph.uniba.sk, petrovic@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~borovan http://ii.fmph.uniba.sk/~petrovic

Popis predmetu:

Rozvíjanie algoritmických schopností, zvládnutie programovacie jazyka Java a tvorby aplikácii v tomto programovacom jazyku pre Internet.

Je časťou študijného programu: Povinne voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

(Presmerované z Programming 4)