Line 8: Line 8:
 
   | form = P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
 
   | form = P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
 
   | evaluation = 0/100
 
   | evaluation = 0/100
   | webpage = http://input.sk/python
+
   | webpage = http://python.input.sk/
 
   | teacher = [[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]
 
   | teacher = [[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]
 
   | email =  
 
   | email =  

Latest revision as of 14:25, 10 November 2014

Programovanie (2) 1-AIN-170

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Programovanie (2) (1-AIN-170)
Prerekvizity: 1-AIN-130 (povinný)
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 0/100
Webstránka predmetu: http://python.input.sk/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-170 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Andrej Blaho, PhD.

Popis predmetu:

Zoznámiť sa s dátovými typmi jazyka Python a so základnými algoritmami práce s nimi. Zvládnuť základné triediace a vyhľadávacie algoritmy.

Je časťou študijného programu: Povinný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika, Povinný v Bachelor program in Informatics as 1-INF-165.

Odporúčania: žiadne