Programovanie (1) 1-AIN-130

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Programovanie (1) (1-AIN-130)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (4), C - cvičenie (2)
Kredity: 8
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://delphi.input.sk/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-130 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Andrej Blaho
E-mail: blaho@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.andrej.input.sk/

Popis predmetu:

The aim is that the student will comprehend basics of programming in object-oriented Pascal in visual environment Delphi, and gets introduces to basic programming and data structures of the language, introduction to OOP.

Je časťou študijného programu: Povinný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika, Povinný v Bachelor program in Informatics as 1-INF-125.

Odporúčania: žiadne

Revision as of 19:38, 20 August 2008 by Petrovic (Talk | contribs)