Line 7: Line 7:
 
   | credits = 8
 
   | credits = 8
 
   | form = P - prednáška (4), C - cvičenie (2)
 
   | form = P - prednáška (4), C - cvičenie (2)
   | evaluation = 50/50
+
   | evaluation = 0/100
   | webpage = http://pascal.input.sk/
+
   | webpage = http://python.input.sk/
   | teacher = [[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho]]
+
   | teacher = [[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]
 
   | email =   
 
   | email =   
 
   | homepage =  
 
   | homepage =  
   | description = Zvládnuť základy programovania vo FreePascale vo vizuálnom prostredí Lazarus, zoznámiť sa so základnými programovými a dátovými štruktúrami jazyka, úvod do OOP.
+
   | description = Zvládnuť základy programovania v objektovom programovacom jazyku Python, zoznámiť sa so základnými programovými a dátovými štruktúrami jazyka, úvod do OOP.
 
   | offered_in = Povinný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]], Povinný v [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/English/study/bc_mgr/programy_bc/SPA_1INF.html Bakalárskom programe Informatika] ako 1-INF-125.
 
   | offered_in = Povinný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]], Povinný v [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/English/study/bc_mgr/programy_bc/SPA_1INF.html Bakalárskom programe Informatika] ako 1-INF-125.
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne

Revision as of 15:53, 27 August 2013

Programovanie (1) 1-AIN-130

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Programovanie (1) (1-AIN-130)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (4), C - cvičenie (2)
Kredity: 8
Hodnotenie (semester/skúška): 0/100
Webstránka predmetu: http://python.input.sk/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-130 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Andrej Blaho, PhD.

Popis predmetu:

Zvládnuť základy programovania v objektovom programovacom jazyku Python, zoznámiť sa so základnými programovými a dátovými štruktúrami jazyka, úvod do OOP.

Je časťou študijného programu: Povinný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika, Povinný v Bakalárskom programe Informatika ako 1-INF-125.

Odporúčania: žiadne