(12 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 7: Line 7:
 
   | credits = 8
 
   | credits = 8
 
   | form = P - prednáška (4), C - cvičenie (2)
 
   | form = P - prednáška (4), C - cvičenie (2)
   | evaluation = 50/50
+
   | evaluation = 0/100
   | webpage = http://delphi.input.sk/
+
   | webpage = http://python.input.sk/
   | teacher = [[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho]]
+
   | teacher = [[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]
 
   | email =   
 
   | email =   
 
   | homepage =  
 
   | homepage =  
   | description = Zvládnuť základy programovania v objektovom Pascale vo vizuálnom prostredí Delphi, zoznámiť sa so základnými programovými a dátovými štruktúrami jazyka, úvod do OOP.
+
   | description = Zvládnuť základy programovania v objektovom programovacom jazyku Python, zoznámiť sa so základnými programovými a dátovými štruktúrami jazyka, úvod do OOP.
 
   | offered_in = Povinný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]], Povinný v [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/English/study/bc_mgr/programy_bc/SPA_1INF.html Bakalárskom programe Informatika] ako 1-INF-125.
 
   | offered_in = Povinný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]], Povinný v [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/English/study/bc_mgr/programy_bc/SPA_1INF.html Bakalárskom programe Informatika] ako 1-INF-125.
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}
 +
 +
<!-- <blockquote>
 +
''Rozdelenie cvičení podľa krúžkov''
 +
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"
 +
|width="50" align="center"| 1i1
 +
|width="120"| Bezáková
 +
|width="90"| po 16:30
 +
|width="50"| XI
 +
|-
 +
|align="center"| 1i2 || Gálik || po 16:30 || XII
 +
|-
 +
|align="center"| 1iai1 || Blaho || št 9:50 || I
 +
|-
 +
|align="center"| 1iai2 || Slobodová || po 18:10 || I
 +
|-
 +
|align="center"| 1iai3 || Janovický || po 18:10 || II
 +
|-
 +
|align="center"| 1iai4 || Janovický || str 18:10 || III
 +
|-
 +
|align="center"| 1iai5 || Tomcsányi || pi 9:00 || X
 +
|-
 +
|align="center"| 1iai6 || Slobodová || str 18:10 || IV
 +
|-
 +
|align="center"| 1iai7 || Gálik || pi 9:00 || XI
 +
|-
 +
|align="center"| 1iai8 || Gálik || po 18:10 || XII
 +
|}
 +
</blockquote> -->

Latest revision as of 18:47, 18 September 2013

Programovanie (1) 1-AIN-130

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Programovanie (1) (1-AIN-130)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (4), C - cvičenie (2)
Kredity: 8
Hodnotenie (semester/skúška): 0/100
Webstránka predmetu: http://python.input.sk/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-130 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Andrej Blaho, PhD.

Popis predmetu:

Zvládnuť základy programovania v objektovom programovacom jazyku Python, zoznámiť sa so základnými programovými a dátovými štruktúrami jazyka, úvod do OOP.

Je časťou študijného programu: Povinný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika, Povinný v Bakalárskom programe Informatika ako 1-INF-125.

Odporúčania: žiadne