Line 94: Line 94:
 
|[[Frantisek Gyarfas|Ing. František Gyárfáš, PhD.]]||I 17||436
 
|[[Frantisek Gyarfas|Ing. František Gyárfáš, PhD.]]||I 17||436
 
|-
 
|-
|[[Martin Homola|RNDr. Martin Homola]]||I 7||444
+
|[[Martin Homola|RNDr. Martin Homola, PhD.]]||I 7||444
 
|-
 
|-
 
|[[Milos Kravcik|RNDr. Miloš Kravčík, PhD.]]||I 35||621
 
|[[Milos Kravcik|RNDr. Miloš Kravčík, PhD.]]||I 35||621
Line 102: Line 102:
 
|[[Maria Markosova|doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.]]||I 33b||374
 
|[[Maria Markosova|doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.]]||I 33b||374
 
|-
 
|-
|[[Marek Nagy|RNDr. Marek Nagy]]||I 42||625
+
|[[Marek Nagy|RNDr. Marek Nagy, PhD.]]||I 42||625
 
|-
 
|-
 
|[[Pavel Petrovic|Mgr. Pavel Petrovič, PhD.]]||I 24a||278
 
|[[Pavel Petrovic|Mgr. Pavel Petrovič, PhD.]]||I 24a||278
 
|-
 
|-
|[[Jozef Siska|RNDr. Jozef Šiška]]||I 7||444
+
|[[Jozef Siska|RNDr. Jozef Šiška, PhD.]]||I 7||444
 
|-
 
|-
 
|[[Martin Takac|RNDr. Martin Takáč, PhD.]]||I 34||869
 
|[[Martin Takac|RNDr. Martin Takáč, PhD.]]||I 34||869
Line 139: Line 139:
 
|[[Tatiana Jajcayova|RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.]]||I 24a||278
 
|[[Tatiana Jajcayova|RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.]]||I 24a||278
 
|-
 
|-
|[[Jan Kluka|Mgr. Ján Kľuka]]||I 34||869
+
|[[Jan Kluka|Mgr. Ján Kľuka, PhD.]]||I 34||869
 
|-
 
|-
|[[Jan Komara|Ing. Ján Komara]]||I 16||727
+
|[[Jan Komara|Ing. Ján Komara, PhD.]]||I 16||727
 
|-
 
|-
 
|[[Marian Vittek|RNDr. Marián Vittek, PhD.]]||I 16||727
 
|[[Marian Vittek|RNDr. Marián Vittek, PhD.]]||I 16||727
|-
 
|[[Pavol Voda|doc. RNDr. Pavol Voda, CSc.]]||I 28||845
 
 
|-
 
|-
 
|'''Vedeckí pracovníci:'''
 
|'''Vedeckí pracovníci:'''
Line 323: Line 321:
 
|-
 
|-
 
|[[Milos Sramek|prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD.]]||I 5||442
 
|[[Milos Sramek|prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD.]]||I 5||442
 +
|-
 +
|[[Pavol Voda|Dr. Pavol Voda]]|| ||
 
|}
 
|}
 
</blockquote>
 
</blockquote>

Revision as of 11:08, 14 January 2011

Ľudia

Štruktúra katedry

Vedúci katedry:
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. I 25 1) 835 2)
Zástupca vedúceho katedry:
doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. I 14 879
Tajomníčka katedry:
RNDr. Elena Šikudová, PhD. I 3 388
Tajomník pre IT:
prom. fyzik Ľubomír Lúčan, PhD. I 33a 374
Sekretariát:
Zdenka Slobodová I 24b 424
tel. and fax: +421 2 654 22 263

Oddelenie počítačovej grafiky a videnia

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. I 14 879
Učitelia:
RNDr. Peter Borovský I 4 441
RNDr. Silvester Czanner, PhD. I 4 441
RNDr. Michal Červeňanský M 160 471
doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. I 14 879
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. I 5 442
RNDr. Lucia Haverlíková I 5 442
prom. fyzik Ľubomír Lúčan, PhD. I 33a 374
doc. RNDr. Ľudovít Niepel, CSc. I 4 441
Mgr. Michal Nociar M 122
Mgr. Matej Novotný I 4 441
RNDr. Martin Samuelčík I 4 441
RNDr. Stanislav Stanek I 3 388
RNDr. Marek Zimányi, PhD. I 5 442
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Zuzana Černeková I 3 388
RNDr. Elena Šikudová, PhD. I 3 388

Oddelenie umelej inteligencie

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD. I 33b 374
Učitelia:
RNDr. Martin Baláž I 7 444
doc. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD. I 35 621
doc. Ing. Igor Farkaš, PhD. I 35 621
Ing. František Gyárfáš, PhD. I 17 436
RNDr. Martin Homola, PhD. I 7 444
RNDr. Miloš Kravčík, PhD. I 35 621
RNDr. Andrej Lúčny, PhD. I 18 436
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD. I 33b 374
RNDr. Marek Nagy, PhD. I 42 625
Mgr. Pavel Petrovič, PhD. I 24a 278
RNDr. Jozef Šiška, PhD. I 7 444
RNDr. Martin Takáč, PhD. I 34 869
Vedeckí pracovníci:
doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc. I 17 389
Mgr. Tomáš Vinař, PhD. M 163 207

Oddelenie deklaratívneho programovania

Vedúci oddelenia:
RNDr. Damas Gruska, PhD. I 20 846
Učitelia:
RNDr. Andrej Blaho I 5 442
RNDr. Damas Gruska, PhD. I 20 846
prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc. I 20 846
RNDr. Dušan Guller, PhD. I 42 625
RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD. I 24a 278
Mgr. Ján Kľuka, PhD. I 34 869
Ing. Ján Komara, PhD. I 16 727
RNDr. Marián Vittek, PhD. I 16 727
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Peter Borovanský, PhD. I 18 436

Centrum pre kognitívnu vedu

doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. (koordinátor) I 37 672
doc. Ing. Igor Farkaš, PhD. (zástupca koordinátora) I 35 621
RNDr. Martin Takáč, PhD. I 34 869
PhDr. Dezider Kamhal, PhD. I 36 109
Mgr. Dana Retová I 11 bez tlf.

Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov

(zaradené na katedre s charakterom celofakultným)

Vedúci oddelenia:
PaedDr. Elena Mendelová, PhD. I 40 166
Vedeckí pracovníci:
Mgr. Lucia Hanačíková I 41 515
Mgr. Peter Lecký I 41 515
PaedDr. Elena Mendelová, PhD. I 40 166
65424862
Ostatní pracovníci:
Mgr. Ľudmila Kapustová I 38 573

Doktorandi katedry

Mgr. Tomáš Ágošton M 113 729
Mgr. Martin Čajági I6 443
Mgr. Michal Čertický M 161
Mgr. Vladimír Dziuban M 161
Mgr. Pavol Fabo M 113
Mgr. Martin Florek M 153 760
Mgr. Juraj Frank M 159
Mgr. Jozef Frtús I 7 444
Mgr. Zuzana Haladová ? ?
Mgr. Michal Chládek ? ?
Mgr. Vladimír Chudý ? ?
RNDr. Michal Jančošek M 160 322
Mgr. Michal Hučko M 159 720
Mgr. Peter Klimo I 7 444
RNDr. Ján Lacko I 4 441
Mgr. Martin Macko M 162
Mgr. Martin Madaras ? ?
Mgr. Branislav Malinovský ? ?
Mgr. Ľudovít Malinovský I 11 bez tlf.
Mgr. Michal Malý I 6 443
Mgr. Andrej Mihálik M 113 729
Mgr. Peter Náther I 6 443
RNDr. Pavla Ňuňuková M 153 760
Mgr. Juraj Onderík M 113 729
Mgr. Mikuláš Pataky ? ?
Ing. Zuzana Petráková M 162
Mgr. Marián Poník M 153 760
Mgr. Kristína Rebrová I 11 bez tlf.
Mgr. Michal Remiš M 161 471
Mgr. Dana Retová I 11 bez tlf.
Mgr. Edita Rollová ? ?
Ing. Karol Skočík I 6 443
Mgr. Katarína Smoleňová M 122
Mgr. Juraj Starinský M 160 471
Ing. Alexander Šimko I 11 bez tlf.
Mgr. Radoslav Škoviera ? ?
Mgr. Ján Švantner I 6 443
Mgr. Marek Tomacha M 159 720
Mgr. Kristián Valentín I 28 845
RNDr. Pavol Vančo I 6 443
Mgr. Matej Vince M 162
Mgr. Martina Višnovská I 2 395
RNDr. Ivan Vnučko M 160 322
Mgr. Ján Žižka M 163 702

Externisti a spolupracovníci

Mgr. Broňa Brejová, PhD.
Mgr. Jana Bašnáková, MSc. 54773509
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
RNDr. Milada Kovárová I 6 443
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.
Mgr. Miloš Mrva I 6
Mgr. Peter Novák
doc. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. 59357524
Doc. Papulová
RNDr. Július Parulek I 5 442
doc. Ing. Jaroslav Polec, CSc. I 5 442
Mgr. Martin Slota
prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD. I 5 442
Dr. Pavol Voda

Alumni

Predchadzajuci zamestnanci Katedry a byvaleho Ustavu informatiky maju vlastnu stranku: DAI Alumni


1) Miestnosť
2) Klapka (z vonkajšej siete môžete pred klapkou vytočiť 602 95)