(Zmena veduceho katedry, stahovanie clenov (Cimrova, Rybar, Lucan, Kluka))
Line 11: Line 11:
 
|-
 
|-
 
|width="400"|[[Igor Farkas|prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.]]
 
|width="400"|[[Igor Farkas|prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.]]
|width="100"|I 25
+
|width="100"|I 35
|width="100"|672
+
|width="100"|621
 
|-
 
|-
 
|'''Zástupca vedúceho katedry:'''
 
|'''Zástupca vedúceho katedry:'''
Line 26: Line 26:
 
|'''Tajomník pre IT:'''
 
|'''Tajomník pre IT:'''
 
|-
 
|-
|[[Lubomir Lucan|prom. fyzik Ľubomír Lúčan, PhD.]]||M 161||
+
|[[Lubomir Lucan|prom. fyzik Ľubomír Lúčan, PhD.]]||M 161||322
 
|-
 
|-
 
|'''Sekretariát:'''
 
|'''Sekretariát:'''
Line 51: Line 51:
 
|[[Roman Durikovic|prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.]]||I 14||879
 
|[[Roman Durikovic|prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.]]||I 14||879
 
|-
 
|-
|[[Milan Ftacnik|doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.]]||I 5||442
+
|[[Milan Ftacnik|doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.]]||M 159||720
 
|-  
 
|-  
|[[Lubomir Lucan|prom. fyzik Ľubomír Lúčan, PhD.]]||I 33a||374
+
|[[Lubomir Lucan|prom. fyzik Ľubomír Lúčan, PhD.]]||M 161||322
 
|-
 
|-
 
|[[Martin Samuelcik|RNDr. Martin Samuelčík, PhD.]]||I 4||441
 
|[[Martin Samuelcik|RNDr. Martin Samuelčík, PhD.]]||I 4||441
Line 93: Line 93:
 
|-
 
|-
 
|[[Jozef Siska|RNDr. Jozef Šiška, PhD.]]||I 7||444
 
|[[Jozef Siska|RNDr. Jozef Šiška, PhD.]]||I 7||444
 +
|-
 +
|[[Alexander Simko|Ing. Alexander Šimko, PhD.]]||I 6||443
 
|-
 
|-
 
|[[Martin Takac|RNDr. Martin Takáč, PhD.]]||I 37||370
 
|[[Martin Takac|RNDr. Martin Takáč, PhD.]]||I 37||370
Line 141: Line 143:
 
|width="100"|621
 
|width="100"|621
 
|-
 
|-
|[[Jan Rybar|doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.]] ''(zástupca koordinátora)''||I 11||
+
|[[Jan Rybar|doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.]] ''(zástupca koordinátora)''||I 11||672
 
|-
 
|-
 
|[[Barbora Cimrova|RNDr. Barbora Cimrová, PhD.]]||I 33a||374
 
|[[Barbora Cimrova|RNDr. Barbora Cimrová, PhD.]]||I 33a||374
Line 180: Line 182:
 
|[[Martin Cajagi|Mgr. Martin Čajági]]||I 6||443
 
|[[Martin Cajagi|Mgr. Martin Čajági]]||I 6||443
 
|-
 
|-
|[[Viliam Dillinger|Mgr. Viliam Dillinger]]||I 42||
+
|[[Viliam Dillinger|Mgr. Viliam Dillinger]]||I 5||442
 
|-
 
|-
 
|[[Jozef Frtus|Mgr. Jozef Frtús]]||I 7||444  
 
|[[Jozef Frtus|Mgr. Jozef Frtús]]||I 7||444  
Line 200: Line 202:
 
|[[Julia Kucerova|RNDr. Júlia Kučerová]]||M 153||760
 
|[[Julia Kucerova|RNDr. Júlia Kučerová]]||M 153||760
 
|-
 
|-
|[[Tomas Kuzma|Mgr. Tomáš Kuzma]]||I 11||bez tlf.
+
|[[Tomas Kuzma|Mgr. Tomáš Kuzma]]||I 5||442
 
|-
 
|-
 
|[[Martin Macko|Mgr. Martin Macko]]||M 25||  
 
|[[Martin Macko|Mgr. Martin Macko]]||M 25||  
Line 206: Line 208:
 
|[[Martin Madaras|RNDr. Martin Madaras]]||M 113||729
 
|[[Martin Madaras|RNDr. Martin Madaras]]||M 113||729
 
|-
 
|-
|[[Ludovit Malinovsky|Mgr. Ľudovít Malinovský]]||I 11||bez tlf.
+
|[[Ludovit Malinovsky|Mgr. Ľudovít Malinovský]]||I 5||442
 
|-
 
|-
 
|[[Jan Mikulas|Mgr. Ján Mikuláš]] || ||
 
|[[Jan Mikulas|Mgr. Ján Mikuláš]] || ||
Line 216: Line 218:
 
|[[Michal Piovarci|Mgr. Michal Piovarči]]||M 162||
 
|[[Michal Piovarci|Mgr. Michal Piovarči]]||M 162||
 
|-
 
|-
|[[Julia Pukancova|Mgr. Júlia Pukancová]]||I 7||
+
|[[Julia Pukancova|Mgr. Júlia Pukancová]]||I 7||444
 
|-
 
|-
 
|[[Karol Skocik|Ing. Karol Skočík]]||I 6||443
 
|[[Karol Skocik|Ing. Karol Skočík]]||I 6||443
 
|-
 
|-
 
|[[Juraj Starinsky|Mgr. Juraj Starinský]] (prerušené)||||
 
|[[Juraj Starinsky|Mgr. Juraj Starinský]] (prerušené)||||
|-
 
|[[Alexander Simko|Ing. Alexander Šimko]]||I 11||bez tlf.
 
 
|-
 
|-
 
|[[Radoslav Skoviera|Mgr. Radoslav Škoviera]] (prerušené)||I 19||
 
|[[Radoslav Skoviera|Mgr. Radoslav Škoviera]] (prerušené)||I 19||

Revision as of 17:11, 2 February 2015

Ľudia

Prítomnosť zamestnancov na pracovisku

Štruktúra katedry

Vedúci katedry: Miestnosť 1) Klapka 2)
prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. I 35 621
Zástupca vedúceho katedry:
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. I 14 879
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD. I 20 846
Tajomníčka katedry:
RNDr. Elena Šikudová, PhD. I 3 388
Tajomník pre IT:
prom. fyzik Ľubomír Lúčan, PhD. M 161 322
Sekretariát:
Zdenka Slobodová I 24b 424
tel. and fax: +421 2 654 22 263

Oddelenie počítačovej grafiky a videnia

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. I 14 879
Učitelia:
RNDr. Peter Borovský I 4 441
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. I 14 879
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. M 159 720
prom. fyzik Ľubomír Lúčan, PhD. M 161 322
RNDr. Martin Samuelčík, PhD. I 4 441
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Zuzana Černeková I 3 388
RNDr. Elena Šikudová, PhD. I 3 388
RNDr. Stanislav Stanek, PhD. I 3 388

Oddelenie umelej inteligencie

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD. I 34 869
Učitelia:
prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. I 35 621
Ing. František Gyárfáš, PhD. I 17 436
RNDr. Martin Homola, PhD. I 7 444
RNDr. Andrej Lúčny, PhD. I 18 436
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD. I 34 374
RNDr. Marek Nagy, PhD. I 42 625
Mgr. Peter Náther, PhD. I 6 443
RNDr. Jozef Šiška, PhD. I 7 444
Ing. Alexander Šimko, PhD. I 6 443
RNDr. Martin Takáč, PhD. I 37 370
Vedeckí pracovníci:
doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc. I 17 389
Mgr. Tomáš Vinař, PhD. M 163 207

Oddelenie deklaratívneho programovania

Vedúci oddelenia:
RNDr. Damas Gruska, PhD. I 20 846
Učitelia:
RNDr. Andrej Blaho, PhD. M 162 133
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD. I 20 846
RNDr. Dušan Guller, PhD. I 28 625
RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD. I 24a 278
Mgr. Ján Kľuka, PhD. I 16 727
Ing. Ján Komara, PhD. I 16 727
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Peter Borovanský, PhD. I 18 436

Centrum pre kognitívnu vedu

prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. (koordinátor) I 35 621
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. (zástupca koordinátora) I 11 672
RNDr. Barbora Cimrová, PhD. I 33a 374
PhDr. Dezider Kamhal, PhD. I 36 109
Mgr. Pavel Petrovič, PhD. I 19
RNDr. Martin Takáč, PhD. I 37 370

Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov

(zaradené na katedre s charakterom celofakultným)

Vedúci oddelenia:
PaedDr. Elena Mendelová, PhD. I 40 166
Vedeckí pracovníci:
Mgr. Lucia Hanačíková I 41 515
PaedDr. Elena Mendelová, PhD. I 40 166
65424862

Doktorandi katedry

RNDr. Martin Baláž I 7 444
Mgr. Martin Čajági I 6 443
Mgr. Viliam Dillinger I 5 442
Mgr. Jozef Frtús I 7 444
RNDr. Zuzana Haladová M 153 760
Mgr. Michal Hučko M 159 720
Mgr. Matej Hudák M 162 133
Mgr. Michal Chládek M 113 729
Mgr. Ivan Kolesár M 161 471
Mgr. Michal Kováč M 249 836
Mgr. Martin Kravec M 25 196
RNDr. Júlia Kučerová M 153 760
Mgr. Tomáš Kuzma I 5 442
Mgr. Martin Macko M 25
RNDr. Martin Madaras M 113 729
Mgr. Ľudovít Malinovský I 5 442
Mgr. Ján Mikuláš
RNDr. Mikuláš Pataky M 161 322
Mgr. Peter Paulis (prerušené)
Mgr. Michal Piovarči M 162
Mgr. Júlia Pukancová I 7 444
Ing. Karol Skočík I 6 443
Mgr. Juraj Starinský (prerušené)
Mgr. Radoslav Škoviera (prerušené) I 19
Mgr. Matej Vince M 162 133
Mgr. Michal Vince I 6
Mgr. Martina Višnovská (prerušené)
Ing. Dušan Zervan (prerušené) I 28
Mgr. Ján Žižka (prerušené)

Externisti a spolupracovníci

Mgr. Broňa Brejová, PhD.
Mgr. Jana Bašnáková, MSc. 54773509
PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD.
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.
Mgr. Miloš Mrva I 6
Mgr. Peter Novák
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. 59357524
Doc. Papulová
RNDr. Július Parulek I 5 442
doc. Ing. Jaroslav Polec, CSc. I 5 442
Mgr. Martin Slota
prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD. I 5 442

Alumni

Predchadzajuci zamestnanci Katedry a byvaleho Ustavu informatiky maju vlastnu stranku: DAI Alumni


1) Miestnosť
2) Klapka (z vonkajšej siete môžete pred klapkou vytočiť 602 95)