(Doktorandi: premenovanie stranky Paula Budzakova -> Paula Stancelova)
 
(171 intermediate revisions by 17 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
[[Category:Ľudia]]
 
= Ľudia =
 
= Ľudia =
  
[http://kempelen.dai.fmph.uniba.sk/pritomnost/ Prítomnosť zamestnancov na pracovisku]
+
[http://kempelen.dai.fmph.uniba.sk/pritomnost/ Prítomnosť zamestnancov na pracovisku…]
  
===Štruktúra katedry===
+
==Štruktúra katedry==
<blockquote>
+
 
{| style="font-size:9pt;"
+
{|
|'''Vedúci katedry:'''
+
!style="background:transparent;"|Vedúci katedry:
 +
!Miestnosť
 +
![[#Volanie na klapku|Klapka<sup>*)</sup>]]
 
|-
 
|-
|width="400"|[[Jan Rybar|doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.]]
+
|width="400"|[[Igor Farkas|prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.]]
|width="100"|I 25<font color=blue><sup> 1)</sup></font>
+
|width="100"|I 25
|width="100"|672<font color=blue><sup> 2)</sup></font>
+
|width="100"|621
 
|-
 
|-
|'''Zástupca vedúceho katedry:'''
+
!style="background:transparent;"|Zástupcovia vedúceho katedry:
 
|-
 
|-
|[[Roman Durikovic|prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.]]||I 14||879
+
|[[Tatiana Jajcayova|doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.]]||I 24||278
 
|-
 
|-
|[[Damas Gruska|doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.]]||I 20||846
+
|[[Tomas Vinar|doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.]]||M 163||207
 
|-
 
|-
|'''Tajomníčka katedry:'''
+
!style="background:transparent;"|Tajomník:
 
|-
 
|-
|[[Elena Sikudova|RNDr. Elena Šikudová, PhD.]]||I 3||388
+
|[[Zuzana Haladova|RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.]] ||M 153||760
 
|-
 
|-
|'''Tajomník pre IT:'''
+
!style="background:transparent;"|Tajomník pre IT:
 
|-
 
|-
|[[Lubomir Lucan|prom. fyzik Ľubomír Lúčan, PhD.]]||I 33a||374
+
|[[Jan Kluka|Mgr. Ján Kľuka, PhD.]]||I 16||727
 
|-
 
|-
|'''Sekretariát:'''
+
!style="background:transparent;"|Sekretariát:
 
|-
 
|-
 
|[[Zdenka Slobodova|Zdenka Slobodová]]||I 24b||424
 
|[[Zdenka Slobodova|Zdenka Slobodová]]||I 24b||424
 
|-
 
|-
|tel. and fax: +421 2 654 22 263
+
|
 
|}
 
|}
</blockquote>
 
  
===Oddelenie počítačovej grafiky a videnia===
+
==Oddelenie počítačovej grafiky a videnia==
<blockquote>
+
 
{| style="font-size:9pt;"
+
{|
|'''Vedúci oddelenia:'''
+
 
|-
 
|-
|width="400"|[[Roman Durikovic|prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.]]
+
|width="400"|[[Zuzana Cernekova|RNDr. Zuzana Černeková, PhD.]]
|width="100"|I 14
+
|width="100"|I 3
|width="100"|879
+
|width="100"|388
 
|-
 
|-
|'''Učitelia:'''
+
|[[Roman Durikovic|prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., DE]] (vedúci odd.)||I 14||879
 
|-
 
|-
|[[Peter Borovsky|RNDr. Peter Borovský]]||I 4||441
+
|[[Milan Ftacnik|doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.]]||M 159||720
 
|-
 
|-
|[[Roman Durikovic|prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.]]||I 14||879
+
|[[Zuzana Haladova|RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.]] (materská dov.) ||M 153||760
 
|-
 
|-
|[[Milan Ftacnik|doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.]]||I 5||442
+
|[[Julia Kucerova|RNDr. Júlia Škovierová, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 4||441
 
|-  
 
|-  
|[[Lubomir Lucan|prom. fyzik Ľubomír Lúčan, PhD.]]||I 33a||374
+
|[[Lubomir Lucan|prom. fyz. Ľubomír Lúčan, PhD.]]||M 161||322
|-
+
|-  
|[[Martin Samuelcik|RNDr. Martin Samuelčík, PhD.]]||I 4||441
+
|[[Martin Madaras|RNDr. Martin Madaras, PhD.]] (čiast. úväzok)||M 113||729
|-
+
|-  
|'''Vedeckí pracovníci:'''
+
|[[Andrej Mihalik|Mgr. Andrej Mihálik, PhD.]]||I 6||443
|-
+
|[[Zuzana Cernekova|RNDr. Zuzana Černeková]]||I 3||388
+
|-
+
|[[Elena Sikudova|RNDr. Elena Šikudová, PhD.]]||I 3||388
+
 
|-
 
|-
|[[Stanislav Stanek|RNDr. Stanislav Stanek, PhD.]]||I 3||388
+
|[[Elena Sikudova|doc. RNDr. Elena Šikudová, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 3||388
 
|}
 
|}
</blockquote>
 
  
===Oddelenie umelej inteligencie===
+
==Oddelenie umelej inteligencie==
<blockquote>
+
 
{| style="font-size:9pt;"
+
{|
|'''Vedúci oddelenia:'''
+
|-
+
|width="400"|[[Maria Markosova|doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.]]
+
|width="100"|I 34
+
|width="100"|869
+
|-
+
|'''Učitelia:'''
+
|-
+
|[[Igor Farkas|prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.]]||I 35||621
+
 
|-
 
|-
|[[Frantisek Gyarfas|Ing. František Gyárfáš, PhD.]]||I 17||436
+
|width="400"|[[Vladimir Boza|Mgr. Vladimír Boža, PhD.]]  
 +
|width="100"|M 25
 +
|width="100"|196
 
|-
 
|-
|[[Martin Homola|RNDr. Martin Homola, PhD.]]||I 7||444
+
|[[Martin Homola|doc. RNDr. Martin Homola, PhD.]]||I 36||109
 
|-
 
|-
|[[Andrej Lucny|RNDr. Andrej Lúčny, PhD.]]||I 18||436
+
|[[Andrej Lucny|RNDr. Andrej Lúčny, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 18||436
 
|-
 
|-
|[[Maria Markosova|doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.]]||I 34||374
+
|[[Maria Markosova|doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.]] (vedúca odd.)||I 34||869
 
|-
 
|-
 
|[[Marek Nagy|RNDr. Marek Nagy, PhD.]]||I 42||625
 
|[[Marek Nagy|RNDr. Marek Nagy, PhD.]]||I 42||625
 
|-
 
|-
|[[Peter Nather|Mgr. Peter Náther, PhD.]]||I 6||443
+
|[[Peter Nather|Mgr. Peter Náther, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 6||443
 
|-
 
|-
|[[Jozef Siska|RNDr. Jozef Šiška, PhD.]]||I 7||444
+
|[[Julia Pukancova|Mgr. Júlia Pukancová, PhD.]]||I 7||444
 
|-
 
|-
|[[Martin Takac|RNDr. Martin Takáč, PhD.]]||I 37||370
+
|[[Jozef Siska|RNDr. Jozef Šiška, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 7||444
 
|-
 
|-
|'''Vedeckí pracovníci:'''
+
|[[Alexander Simko|Ing. Alexander Šimko, PhD.]]||I 6||443
 
|-
 
|-
|[[Jan Sefranek|doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.]]||I 17||389
+
|[[Marek Suppa|Mgr. Marek Šuppa]] (čiast. úväzok)|| ||
 
|-
 
|-
|[[Tomas Vinar|Mgr. Tomáš Vinař, PhD.]]||M 163||207
+
|[[Tomas Vinar|doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.]]||M 163||207
 
|}
 
|}
</blockquote>
 
  
===Oddelenie deklaratívneho programovania===
+
==Oddelenie deklaratívneho programovania==
<blockquote>
+
 
{| style="font-size:9pt;"
+
{|
|'''Vedúci oddelenia:'''
+
 
|-
 
|-
|width="400"|[[Damas Gruska|RNDr. Damas Gruska, PhD.]]
+
|width="400"|[[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]
|width="100"|I 20
+
|width="100"|M 162
|width="100"|846
+
|width="100"|133
 
|-
 
|-
|'''Učitelia:'''
+
|[[Peter Borovansky|RNDr. Peter Borovanský, PhD.]]||I 18||436
 
|-
 
|-
|[[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]||M 162||133
+
|[[Damas Gruska|doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.]] (vedúci odd.)||I 20||846
 
|-
 
|-
|[[Damas Gruska|doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.]]||I 20||846
+
|[[Dusan Guller|doc. RNDr. Dušan Guller, PhD.]]||I 28||845
 
|-
 
|-
|[[Dusan Guller|RNDr. Dušan Guller, PhD.]]||I 28||625
+
|[[Frantisek Gyarfas|Ing. František Gyárfáš, PhD.]]||I 17 ||436
 
|-
 
|-
|[[Tatiana Jajcayova|RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.]]||I 24a||278
+
|[[Tatiana Jajcayova|doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.]]||I 24||278
 
|-
 
|-
|[[Jan Kluka|Mgr. Ján Kľuka, PhD.]]||I 33b||374
+
|[[Jan Kluka|Mgr. Ján Kľuka, PhD.]]||I 16||727
 
|-
 
|-
 
|[[Jan Komara|Ing. Ján Komara, PhD.]]||I 16||727
 
|[[Jan Komara|Ing. Ján Komara, PhD.]]||I 16||727
 
|-
 
|-
|'''Vedeckí pracovníci:'''
+
|[[Ivan Polasek|doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.]]||M160||322
|-
+
|[[Peter Borovansky|RNDr. Peter Borovanský, PhD.]]||I 18||436
+
 
|}
 
|}
</blockquote>
 
  
===Centrum pre kognitívnu vedu===
+
==Centrum pre kognitívnu vedu==
<blockquote>
+
 
{| style="font-size:9pt;"
+
{|
 
|-
 
|-
|width="400"|[[Igor Farkas|prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.]] ''(koordinátor)''
+
|width="400"|[[Lubica Benuskova|prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.]]
 
|width="100"|I 35
 
|width="100"|I 35
|width="100"|621
+
|width="100"|361
 
|-
 
|-
|[[Jan Rybar|doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.]] ''(zástupca koordinátora)''||I 25||672
+
|[[Barbora Cimrova|RNDr. Barbora Cimrová, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 33a||374
 
|-
 
|-
|[[Barbora Cimrova|RNDr. Barbora Cimrová, PhD.]]||I 11||bez tlf.
+
|[[Igor Farkas|prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.]] (koordinátor) ||I 25||621
 
|-
 
|-
|[[Dezider Kamhal|PhDr. Dezider Kamhal, PhD.]]||I 36||109
+
|[[Kristina Rebrova|RNDr. Kristína Malinovská, PhD.]] ||I 33a||374
 
|-
 
|-
|[[Pavel Petrovic|Mgr. Pavel Petrovič, PhD.]]||I 19||
+
|[[Martin Marko|Mgr. Martin Marko, PhD.]] (čiast. úväzok)||[http://www.unpf.sav.sk/ ÚNPF SAV]||
 
|-
 
|-
|[[Martin Takac|RNDr. Martin Takáč, PhD.]]||I 37||370
+
|[[Pavel Petrovic|Mgr. Pavel Petrovič, PhD.]]||I 19||305
|}
+
</blockquote>
+
 
+
===Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov===
+
<blockquote>
+
(zaradené na katedre s charakterom celofakultným)
+
{| style="font-size:9pt;"
+
|'''Vedúci oddelenia:'''
+
 
|-
 
|-
|width="400"|[[Elena Mendelova|PaedDr. Elena Mendelová, PhD.]]
+
|[[Jan Rybar|doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.]] (emer. učiteľ)||I 11||672
|width="100"|I 40
+
|width="100"|166
+
 
|-
 
|-
|'''Vedeckí pracovníci:'''
+
|[[Martin Takac|doc. RNDr. Martin Takáč, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 37||370
|-
+
|[[Lucia Hanacikova|Mgr. Lucia Hanačíková]]||I 41||515
+
|-
+
|[[Elena Mendelova|PaedDr. Elena Mendelová, PhD.]]||I 40||166<br>65424862
+
 
|}
 
|}
</blockquote>
 
  
===Doktorandi katedry===
+
== Doktorandi ==
<blockquote>
+
{|
{| style="font-size:9pt;"
+
|width="400"|[[Aliyu Tanko Ali|Aliyu Tanko Ali, MSc.]]
|width="400"|[[Martin Balaz|RNDr. Martin Baláž]]
+
|width="100"|I 4
|width="100"|I 7
+
|width="100"|441
|width="100"|444
+
 
|-
 
|-
|[[Martin Cajagi|Mgr. Martin Čajági]]||I 6||443
+
|[[Andrej Balaz|MSc. Andrej Baláž]]||TBD|| TBD
 
|-
 
|-
|[[Viliam Dillinger|Mgr. Viliam Dillinger]]||I 42||
+
|[[Iveta Beckova|Mgr. Iveta Bečková]]||TBD|| TBD
 
|-
 
|-
|[[Jozef Frtus|Mgr. Jozef Frtús]]||I 7||444
+
|[[Martina Bodisova|Mgr. Martina Bodišová]]||TBD|| TBD
 
|-
 
|-
|[[Zuzana Haladova|RNDr. Zuzana Haladová]]||M 153||760
+
|[[Matej Fandl|Mgr. Matej Fandl]]||I 5|| 442
 
|-
 
|-
|[[Michal Hucko|Mgr. Michal Hučko]]||M 159||720
+
|[[Endre Hamerlik|Mgr. Endre Hamerlik]]||I 7|| 444
 
|-
 
|-
|[[Matej Hudak|Mgr. Matej Hudák]]||M 162||133
+
|[[Juraj Holas|Mgr. Juraj Holas]]||I 5||442
 
|-
 
|-
|[[Michal Chladek|Mgr. Michal Chládek]]||M 113||729
+
|[[Andrej Jursa|Mgr. Andrej Jursa]] (nadštand. dĺ. št.)||I 5||442
 
|-
 
|-
|[[Ivan Kolesar|Mgr. Ivan Kolesár]]||M 161||471
+
|[[Viktor Kocur|Ing. Viktor Kocur]]||I 4||441
 
|-
 
|-
|[[Michal Kovac|Mgr. Michal Kováč]]||M 249||836
+
|[[Stanislav Krajcovic|Mgr. Stanislav Krajčovič]]||I 5||442
 
|-
 
|-
|[[Martin Kravec|Mgr. Martin Kravec]]||M 25||196
+
|[[Maria Meriova|Mgr. Mária Mériová]]||I 7||444
 
|-
 
|-
|[[Julia Kucerova|RNDr. Júlia Kučerová]]||M 153||760
+
|[[Matej Pechac|Mgr. Matej Pecháč]] (externé št.)|| ||
 
|-
 
|-
|[[Tomas Kuzma|Mgr. Tomáš Kuzma]]||I 11||bez tlf.
+
|[[Michal Kracalik|Dr. mont. Michal Kráčalík]] (externé št. dGTL/x)|| ||
 
|-
 
|-
|[[Martin Macko|Mgr. Martin Macko]]||M 25||  
+
|[[Stefan Pocos|Mgr. Štefan Pócoš]]||TBD||TBD
 
|-
 
|-
|[[Martin Madaras|RNDr. Martin Madaras]]||M 113||729
+
|[[Adam Riecicky|Mgr. Adam Riečický]] (preruš. št.)||M 113||729
 
|-
 
|-
|[[Ludovit Malinovsky|Mgr. Ľudovít Malinovský]]||I 11||bez tlf.
+
|[[Dana Skorvankova|Mgr. Dana Škorvánková]]||TBD||TBD
 
|-
 
|-
|[[Jan Mikulas|Mgr. Ján Mikuláš]] || ||
+
|[[Paula Stancelova|RNDr. Paula Štancelová]]||I 3||388
 
|-
 
|-
|[[Mikulas Pataky|RNDr. Mikuláš Pataky]]||M 161||322
+
|[[Matus Tuna|Mgr. Ing. Matúš Tuna]]||I 42||625
 
|-
 
|-
|[[Peter Paulis|Mgr. Peter Paulis]] (prerušené)|| ||
+
|[[Matus Tomko|Mgr. Matúš Tomko]]||M 113||729
 
|-
 
|-
|[[Michal Piovarci|Mgr. Michal Piovarči]]||M 162||
+
|[[Ivor Uhliarik|Mgr. Ivor Uhliarik]] (nadštand. . št.)||I 28||845
|-
+
|[[Julia Pukancova|Mgr. Júlia Pukancová]]||I 7||
+
|-
+
|[[Karol Skocik|Ing. Karol Skočík]]||I 6||443
+
|-
+
|[[Juraj Starinsky|Mgr. Juraj Starinský]] (prerušené)||||
+
|-
+
|[[Alexander Simko|Ing. Alexander Šimko]]||I 11||bez tlf.
+
|-
+
|[[Radoslav Skoviera|Mgr. Radoslav Škoviera]] (prerušené)||I 19||
+
|-
+
|[[Matej Vince|Mgr. Matej Vince]]||M 162||133
+
|-
+
|[[Michal Vince|Mgr. Michal Vince]]||I 6||
+
|-
+
|[[Martina Visnovska|Mgr. Martina Višnovská]] (prerušené)|| ||
+
|-
+
|[[Dusan Zervan|Ing. Dušan Zervan]] (prerušené)||I 28||
+
|-
+
|[[Jan Zizka|Mgr. Ján Žižka]] (prerušené)|| ||
+
 
|}
 
|}
</blockquote>
 
  
===Externisti a spolupracovníci===
+
==Externisti a spolupracovníci==
<blockquote>
+
 
{| style="font-size:9pt;"
+
{|
 
|-
 
|-
|width="400"|[[Brona Brejova|Mgr. Broňa Brejová, PhD.]]
+
|width="400"|[[Brona Brejova|doc. Mgr. Broňa Brejová, PhD.]]
|width="100"|
+
|width="100"|M163
|width="100"|
+
|width="100"|207
 +
<!--|-
 +
|[https://www.researchgate.net/profile/Vladimira_Cavojova PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD.]||ÚEP SAV||5477 5625-->
 
|-
 
|-
|width="400"|[[Jana Basnakova|Mgr. Jana Bašnáková, MSc.]]
+
|[http://uniba.sk/ludia/gal4 Ing. PhDr. Tomáš Gál, PhD.]||CIT RUK||592 44 978
|width="100"|
+
|width="100"|54773509
+
 
|-
 
|-
|[[Vladimira Cavojova|PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD.]]
+
|prof. PhDr. Silvia Gáliková, PhD. ||[http://ff.truni.sk/katedra-filozofie KF TU] ||
 +
<!--|-
 +
|[http://www.researchgate.net/profile/Lenka_Kostovicova Mgr. Lenka Kostovičová, PhD.]||ÚEP SAV||5477 5625-->
 
|-
 
|-
|[[Vladimir Kvasnicka|prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.]]
+
|[http://www.ui42.sk/autori/martin-krupa.html?page_id=1633 Mgr. Martin Krupa]||[http://www.ui42.sk/ ui42]
 
|-
 
|-
|[[Milos Mrva|Mgr. Miloš Mrva]]||I 6
+
|[http://www.ui42.sk/autori/robert-mraz.html?page_id=1637 Mgr. Robert Mráz]||[http://www.ui42.sk/ ui42]
 
|-
 
|-
|[[Peter Novak|Mgr. Peter Novák]]
+
|[[Milos Mrva|Mgr. Miloš Mrva]]||I 6||443
 
|-
 
|-
|[[Daniela Ostatnikova|prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.]]|| ||59357524
+
|[http://uniba.sk/ludia/ostatnikova1 prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.]||[http://www.fmed.uniba.sk/pracoviska/teoreticke-ustavy/fyziologicky-ustav-lf-uk/ FÚ LF UK] ||59357524
 
|-
 
|-
|[[Doc. Papulova|Doc. Papulová]]
+
|[https://www.kli.ac.at/en/people/kli_team/view/137 Priv. Doz. Dr. Isabella Sarto-Jackson]||[https://www.kli.ac.at KLI] ||
 
|-
 
|-
|[[Julius Parulek|RNDr. Július Parulek]]||I 5||442
+
|[[Maria Slavickova|PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.]] ||M147 ||490
 
|-
 
|-
|[[Jaroslav Polec|doc. Ing. Jaroslav Polec, CSc.]]||I 5||442
+
|[[Jakub Srol|Mgr. Jakub Šrol]] ||[http://www.cspv.sav.sk/ CSPV SAV]||
 
|-
 
|-
|[[Martin Slota|Mgr. Martin Slota]]
+
|[[Jozef Vasko|Ing. Jozef Vaško]]||FabLab||0918 625 614
 
|-
 
|-
|[[Milos Sramek|prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD.]]||I 5||442
+
|[http://thales.doa.fmph.uniba.sk/katc/pages/member.php?jazyk=sk&clen=zlatos prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc]||M128||752
 
|}
 
|}
</blockquote>
 
  
===Alumni===
+
==Absolventi a emeritní členovia==
 +
 
 +
Absolventi a niekdajší zamestnanci Katedry a bývalého Ústavu informatiky majú vlastnú stránku: [[DAI Alumni]]
  
Predchadzajuci zamestnanci Katedry a byvaleho Ustavu informatiky maju vlastnu stranku: [[DAI Alumni]]
 
  
 +
----
  
<small>
+
<p class="footnote" id="Volanie na klapku">
<font color=blue><sup>1)</sup></font> Miestnosť<br>
+
<strong><sup>*)</sup></strong> Z vonkajšej siete môžete pred klapkou vytočiť 02/602 95 <var>klapka</var>, medzinárodne +421 2 602 95 <var>klapka</var>.
<font color=blue><sup>2)</sup></font> Klapka (z vonkajšej siete môžete pred klapkou vytočiť 602 95)
+
</p>
</small>
+
  
 
__notoc__
 
__notoc__

Latest revision as of 16:08, 22 September 2020

Ľudia

Prítomnosť zamestnancov na pracovisku…

Štruktúra katedry

Vedúci katedry: Miestnosť Klapka*)
prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. I 25 621
Zástupcovia vedúceho katedry:
doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD. I 24 278
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD. M 163 207
Tajomník:
RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD. M 153 760
Tajomník pre IT:
Mgr. Ján Kľuka, PhD. I 16 727
Sekretariát:
Zdenka Slobodová I 24b 424

Oddelenie počítačovej grafiky a videnia

RNDr. Zuzana Černeková, PhD. I 3 388
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., DE (vedúci odd.) I 14 879
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. M 159 720
RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD. (materská dov.) M 153 760
RNDr. Júlia Škovierová, PhD. (čiast. úväzok) I 4 441
prom. fyz. Ľubomír Lúčan, PhD. M 161 322
RNDr. Martin Madaras, PhD. (čiast. úväzok) M 113 729
Mgr. Andrej Mihálik, PhD. I 6 443
doc. RNDr. Elena Šikudová, PhD. (čiast. úväzok) I 3 388

Oddelenie umelej inteligencie

Mgr. Vladimír Boža, PhD. M 25 196
doc. RNDr. Martin Homola, PhD. I 36 109
RNDr. Andrej Lúčny, PhD. (čiast. úväzok) I 18 436
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD. (vedúca odd.) I 34 869
RNDr. Marek Nagy, PhD. I 42 625
Mgr. Peter Náther, PhD. (čiast. úväzok) I 6 443
Mgr. Júlia Pukancová, PhD. I 7 444
RNDr. Jozef Šiška, PhD. (čiast. úväzok) I 7 444
Ing. Alexander Šimko, PhD. I 6 443
Mgr. Marek Šuppa (čiast. úväzok)
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD. M 163 207

Oddelenie deklaratívneho programovania

RNDr. Andrej Blaho, PhD. M 162 133
RNDr. Peter Borovanský, PhD. I 18 436
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD. (vedúci odd.) I 20 846
doc. RNDr. Dušan Guller, PhD. I 28 845
Ing. František Gyárfáš, PhD. I 17 436
doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD. I 24 278
Mgr. Ján Kľuka, PhD. I 16 727
Ing. Ján Komara, PhD. I 16 727
doc. Ing. Ivan Polášek, PhD. M160 322

Centrum pre kognitívnu vedu

prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD. I 35 361
RNDr. Barbora Cimrová, PhD. (čiast. úväzok) I 33a 374
prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. (koordinátor) I 25 621
RNDr. Kristína Malinovská, PhD. I 33a 374
Mgr. Martin Marko, PhD. (čiast. úväzok) ÚNPF SAV
Mgr. Pavel Petrovič, PhD. I 19 305
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. (emer. učiteľ) I 11 672
doc. RNDr. Martin Takáč, PhD. (čiast. úväzok) I 37 370

Doktorandi

Aliyu Tanko Ali, MSc. I 4 441
MSc. Andrej Baláž TBD TBD
Mgr. Iveta Bečková TBD TBD
Mgr. Martina Bodišová TBD TBD
Mgr. Matej Fandl I 5 442
Mgr. Endre Hamerlik I 7 444
Mgr. Juraj Holas I 5 442
Mgr. Andrej Jursa (nadštand. dĺ. št.) I 5 442
Ing. Viktor Kocur I 4 441
Mgr. Stanislav Krajčovič I 5 442
Mgr. Mária Mériová I 7 444
Mgr. Matej Pecháč (externé št.)
Dr. mont. Michal Kráčalík (externé št. dGTL/x)
Mgr. Štefan Pócoš TBD TBD
Mgr. Adam Riečický (preruš. št.) M 113 729
Mgr. Dana Škorvánková TBD TBD
RNDr. Paula Štancelová I 3 388
Mgr. Ing. Matúš Tuna I 42 625
Mgr. Matúš Tomko M 113 729
Mgr. Ivor Uhliarik (nadštand. dĺ. št.) I 28 845

Externisti a spolupracovníci

doc. Mgr. Broňa Brejová, PhD. M163 207
Ing. PhDr. Tomáš Gál, PhD. CIT RUK 592 44 978
prof. PhDr. Silvia Gáliková, PhD. KF TU
Mgr. Martin Krupa ui42
Mgr. Robert Mráz ui42
Mgr. Miloš Mrva I 6 443
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. FÚ LF UK 59357524
Priv. Doz. Dr. Isabella Sarto-Jackson KLI
PaedDr. Mária Slavíčková, PhD. M147 490
Mgr. Jakub Šrol CSPV SAV
Ing. Jozef Vaško FabLab 0918 625 614
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc M128 752

Absolventi a emeritní členovia

Absolventi a niekdajší zamestnanci Katedry a bývalého Ústavu informatiky majú vlastnú stránku: DAI Alumni*) Z vonkajšej siete môžete pred klapkou vytočiť 02/602 95 klapka, medzinárodne +421 2 602 95 klapka.