Pavol Voda

Pavol Voda
Meno: doc. RNDr. Pavol Voda, CSc.
bývalý učiteľ, externý spolupracovník
Oddelenie: Oddelenie deklaratívneho programovania
Email: voda@fmph.uniba.sk
Adresa: doc. RNDr. Pavol Voda, CSc.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

=== Výučba ==='

Výskum

Publikácie

Revision as of 11:10, 14 January 2011 by Kluka (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)