Line 4: Line 4:
 
   | image    = Voda.jpg
 
   | image    = Voda.jpg
 
   | section  = Oddelenie deklaratívneho programovania
 
   | section  = Oddelenie deklaratívneho programovania
   | position = učiteľ
+
   | position = bývalý učiteľ, externý spolupracovník
   | phone    = (+421 2 602 95) 727
+
   | phone    =  
   | room    = i28
+
   | room    =  
 
   | email    = voda[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email    = voda[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | web      = [http://ii.fmph.uniba.sk/~voda/ homepage]
 
   | web      = [http://ii.fmph.uniba.sk/~voda/ homepage]
 
   | info    =
 
   | info    =
  
=== Výučba ===
+
=== Výučba ==='
* ''chýba''
+
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
* ''chýba''
+
* Viď [http://ii.fmph.uniba.sk/~voda/ homepage]
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
* ''chýbajú''
+
* Viď [http://ii.fmph.uniba.sk/~voda/ homepage]
 
}}
 
}}

Latest revision as of 11:10, 14 January 2011

Pavol Voda

Pavol Voda
Meno: doc. RNDr. Pavol Voda, CSc.
bývalý učiteľ, externý spolupracovník
Oddelenie: Oddelenie deklaratívneho programovania
Email: voda@fmph.uniba.sk
Adresa: doc. RNDr. Pavol Voda, CSc.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

=== Výučba ==='

Výskum

Publikácie