Pavol Vančo

Pavol Vančo
Meno: RNDr. Pavol Vančo, PhD.
doktorand
Email: vanco@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: I6
Adresa: RNDr. Pavol Vančo, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Dizertačná práca

Processing of Tree-Structured Data with Recursive Self-Organizing Maps

Výskum

 • Neurónové siete
  • Samoorganizujúce sa mapy (SOM)
  • Spracovanie štruktúrovaných dát
  • Modely MSOM, RecSOM, SOMSD

Publikácie

 • Pavol Vančo: Visualization of simple XML data using recursive self-organizing neural maps, Proceedings of the Tenth International Conference on Informatics, Košice : elfa, 2009 S. 341-346
 • Pavol Vančo: Dynamika dávkového učenia na modeloch samoorganizujúcich sa máp, Kognice a umělý život IX, Opava : Slezská univerzita, 2009 S. 357-362
 • Pavol Vančo, Igor Farkaš: Recursive self-organizing networks for processing tree structures, IJCCI 2009 : Proceedings of the International Joint Conference on Computational Intelligence, Setúbal : INSTICC, 2009 S. 459-466
 • P. Vančo, Matematika. Algebraické štruktúry, Univerzita Komenského, Bratislava 2008.
 • Igor Farkaš, Pavol Vančo: Spracovanie postupností symbolov pomocou rekurzívnych neurónových máp, Kognice a umělý život VII, Opava : Slezská univerzita, 2007 S. 99-106
 • Pavol Vančo, Marek Nagy: Creating of Slovak electronic phonetic dictionary for use in speech recognition, Computer Treatment of Slavic and East European Languages, Bratislava : Veda, 2005 S. 216-219
Revision as of 22:56, 19 September 2010 by Vanco (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)