Pavel Petrovič

Pavel Petrovič
Meno: Mgr. Pavel Petrovič, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: (+421 2 602 95) 278
Email: ppetrovic@acm.org
Miestnosť: i24a
Adresa: Mgr. Pavel Petrovič, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage


Výučba

Výskum

 • evolutionary robotics
 • evolutionary design
 • evolutionary computation
 • machine learning
 • distributed systems
 • artificial intelligence
 • simulations
 • AI-robotics
 • robotics contests
 • educational robotics
 • informatics education
 • Logo and other educational environments