Line 7: Line 7:
 
   | phone    =  
 
   | phone    =  
 
   | room    = I-3
 
   | room    = I-3
   | email    = paula.budzakova{{@}}fmph.uniba.sk
+
   | email    = paula.stancelova{{@}}fmph.uniba.sk
 
   | web      =  
 
   | web      =  
 
   | info    =  
 
   | info    =  

Revision as of 09:34, 15 July 2020

Paula Štancelová

Paula Štancelová
Meno: RNDr. Paula Štancelová
doktorandka
Email: paula.stancelova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-3
Adresa: RNDr. Paula Štancelová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester:

  • Matematika (3)
  • Akademické podporné centrum

Letný semester:

  • ...

Výskum

  • Počítačové videnie
    • Lokálne príznaky, 3D príznaky, mračná bodov, sématická interpretácia scény

Publikácie