m (Opravné štátnice 2014/15 (opravený rok))
m (Prechod na novoakreditované študijné programy 2015/16)
Line 3: Line 3:
 
<div class="news-list">
 
<div class="news-list">
 
<onlyinclude>
 
<onlyinclude>
 +
{{News
 +
|title =  Prechod na nové študijné programy
 +
  |when = 26. augusta 2015
 +
  |image = Image:Studentbooks.png
 +
  |text = Od akademického roka 2015/16 prechádzame na novoakreditované študijné programy:
 +
* [[Bachelor program in Applied Informatics|bakalársky program Aplikovaná informatika]] (prečítajte si podrobnejšie [[AIN transition 2015|informácie o prechode pre pokračujúcich študentov]]),
 +
* [[Master program in Applied Informatics|magisterský program Aplikovaná informatika]],
 +
* [[Master program in Cognitive Science|magisterský program Kognitívna veda]].
 +
}}
 +
 
{{News
 
{{News
 
|title =  Opravné štátne skúšky
 
|title =  Opravné štátne skúšky
Line 9: Line 19:
 
   |text = Opravné [http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=1569 bakalárske] a [http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=2116 magisterské] štátne skúšky AIN sa budú konať súbežne dňa 27. augusta 2015 od 8:00 v miestnosti I-9. Komisie vedie doc. Guller.
 
   |text = Opravné [http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=1569 bakalárske] a [http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=2116 magisterské] štátne skúšky AIN sa budú konať súbežne dňa 27. augusta 2015 od 8:00 v miestnosti I-9. Komisie vedie doc. Guller.
 
}}
 
}}
 
+
</onlyinclude>
 
{{News
 
{{News
 
   |title =  Kognícia a umelý život 2015
 
   |title =  Kognícia a umelý život 2015
Line 17: Line 27:
 
   |link = [http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2015/ Viac informácií na stránkach seminára...]
 
   |link = [http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2015/ Viac informácií na stránkach seminára...]
 
}}
 
}}
</onlyinclude>
+
 
 
{{News
 
{{News
 
   |title =  Jarná konferencia z počítačovej grafiky
 
   |title =  Jarná konferencia z počítačovej grafiky
Line 39: Line 49:
 
   |when = 27.-30. mája 2013
 
   |when = 27.-30. mája 2013
 
   |image = Image:kuzXIII.jpg
 
   |image = Image:kuzXIII.jpg
   |text =  Ďaľšie česko-slovenské stretnutie KUZ, tento raz pod organizačnou taktovkou našej katedry bude v kongresovom centre ACADEMIA v Starej Lesnej. Seminár ponúka priestor na prezentáciu výsledkov v oblasti kognície, umelého života a umelej inteligencie a jeho cieľom je aj hľadanie interdisciplinárneho dialógu medzi vednými disciplínami, ktoré spája záujem o túto široko chápanú oblasť vedy.
+
   |text =  Ďalšie česko-slovenské stretnutie KUZ, tento raz pod organizačnou taktovkou našej katedry bude v kongresovom centre ACADEMIA v Starej Lesnej. Seminár ponúka priestor na prezentáciu výsledkov v oblasti kognície, umelého života a umelej inteligencie a jeho cieľom je aj hľadanie interdisciplinárneho dialógu medzi vednými disciplínami, ktoré spája záujem o túto široko chápanú oblasť vedy.
 
   |link = [http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2013/ Viac informácií na stránkach seminára...]
 
   |link = [http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2013/ Viac informácií na stránkach seminára...]
 
}}
 
}}

Revision as of 18:14, 26 August 2015

Oznamy

Studentbooks.png

Prechod na nové študijné programy

Od akademického roka 2015/16 prechádzame na novoakreditované študijné programy:
Exam.gif

Opravné štátne skúšky

Opravné bakalárskemagisterské štátne skúšky AIN sa budú konať súbežne dňa 27. augusta 2015 od 8:00 v miestnosti I-9. Komisie vedie doc. Guller.
Kuz2015.jpg

Kognícia a umelý život 2015

V poradí už 15. ročník konferencie Kognícia a umelý život sa bude konať v malebnom prostredí Trenčianskych Teplíc, a je organizovaný KAI FMFI UK. Konferencia KUZ je vedecké interdisciplinárne podujatie, ktoré vytvára priestor na prezentáciu výsledkov práce odborníkov z Českej a Slovenskej republiky zaujímajúcich sa o rôzne aspekty a metódy skúmania kognície, či už v živých alebo umelých systémoch.
Sccg2.png

Jarná konferencia z počítačovej grafiky

Fakulta FMFI UK organizuje najväčšiu stredoeurópsku medzinárodnú konferenciu z počítačovej grafiky. 29. ročník SCCG sa bude konať začiatkom mája v Smoleniciach. Medzi pozvanými hosťami bude chairman Holly Rushmeier a prednášať budú aj Ken Anjyo, Ivan Viola a Bernd Bickel. Viac informácií na stránke konferencie
Cescglogo.jpg

Central European Seminar on Computer Graphics for students

Pozývame študentov, ktorí qrealizujú výskum v oblastiach: počítačová grafika, spracovanie obrazu, web a multimédiá, hry a interakcia (diplomové práce, nadpriemerné bakalárske práce, študentské projekty, ŠVOČ...), aby sa prihlásili do lokálneho výberového kola pre študentskú konferenciu CESCG.
CESCG je medzinárodná študentská konferencia, v neformálnom duchu, výborná príležitosť nadviazať odborné kontakty aj s účastníkmi podujatia zo zahraničia. Jazykom konferencie je angličtina. Vybratí účastníci budú mať uhradené náklady. Pozrite si fotky z minuloročnej konferencie. Záujemcov prosíme poslať meno, názov a abstrakt práce v angličtine a prípadne meno školiteľa na adresu: behal@sccg.sk do 28. januára. Výberové kolo na FMFI UK bude 29. januára o 10:00 v miestnosti I-9. Uchádzači tam prezentujú 10-15 minútovú prezentáciu práce v angličtine a budú vybratí 3 študenti reprezentujúci FMFI UK na CESCG.
V prípade otázok sa obráťte na Mateja Novotného, mnovotny@sccg.sk.
KuzXIII.jpg

Kognicia a umelý život XIII

Ďalšie česko-slovenské stretnutie KUZ, tento raz pod organizačnou taktovkou našej katedry bude v kongresovom centre ACADEMIA v Starej Lesnej. Seminár ponúka priestor na prezentáciu výsledkov v oblasti kognície, umelého života a umelej inteligencie a jeho cieľom je aj hľadanie interdisciplinárneho dialógu medzi vednými disciplínami, ktoré spája záujem o túto široko chápanú oblasť vedy.

Archív správ >