Line 13: Line 13:
 
   | homepage = http://www.viskom.oeaw.ac.at/~milos/
 
   | homepage = http://www.viskom.oeaw.ac.at/~milos/
 
   | description =  Visualisation represents a collection of techniques aimed at graphical representation of two-, three- and multidimensional data originating in computations, simulations and modern imaging devices – tomographic scanners. The main topics of this series of lectures are: signal processing theory, basics and physical principles of tomographic imaging, data analysis and segmentation, file formats for data storage, and surface and volume visualisation techniques.
 
   | description =  Visualisation represents a collection of techniques aimed at graphical representation of two-, three- and multidimensional data originating in computations, simulations and modern imaging devices – tomographic scanners. The main topics of this series of lectures are: signal processing theory, basics and physical principles of tomographic imaging, data analysis and segmentation, file formats for data storage, and surface and volume visualisation techniques.
   | offered_in = Voliteľný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
+
   | offered_in = Voliteľný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 19:32, 20 August 2008

Multidimensional Data Visualisation 2-AIN-265

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Multidimensional Data Visualisation (2-AIN-265)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1-2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-265 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. Ing. Miloš Šrámek, PhD.
E-mail: milos.sramek@oeaw.ac.at
Domovská stránka: http://www.viskom.oeaw.ac.at/~milos/

Popis predmetu:

Visualisation represents a collection of techniques aimed at graphical representation of two-, three- and multidimensional data originating in computations, simulations and modern imaging devices – tomographic scanners. The main topics of this series of lectures are: signal processing theory, basics and physical principles of tomographic imaging, data analysis and segmentation, file formats for data storage, and surface and volume visualisation techniques.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne