Michal Remiš

Michal Remiš
Meno: Mgr. Michal Remiš
doktorand
Telefón: (+421 2 602 95) 471
Email: remis@fmph.uniba.sk
Miestnosť: m161
Adresa: Mgr. Michal Remiš
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • image processing
  • volume graphics
  • 3D interaction

Publikácie

  • chýbajú
Revision as of 13:38, 25 August 2008 by Blaho (Talk | contribs)