Line 9: Line 9:
 
   | email    = remis[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email    = remis[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | web      = [http://dipl.uby.sk homepage]
 
   | web      = [http://dipl.uby.sk homepage]
}}
+
  | info    =
 +
 
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
 
* [http://cvicenia.uby.sk Programovanie v C++]
 
* [http://cvicenia.uby.sk Programovanie v C++]
Line 20: Line 21:
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
 
* ''chýbajú''
 
* ''chýbajú''
 
+
}}
<!--
+
=== ===
+
<div style="font-size:7pt;">
+
----
+
Zodpovedný za stránky:
+
*
+
</div>
+
-->
+

Revision as of 13:38, 25 August 2008

Michal Remiš

Michal Remiš
Meno: Mgr. Michal Remiš
doktorand
Telefón: (+421 2 602 95) 471
Email: remis@fmph.uniba.sk
Miestnosť: m161
Adresa: Mgr. Michal Remiš
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • image processing
  • volume graphics
  • 3D interaction

Publikácie

  • chýbajú