m
Line 8: Line 8:
 
   | room    = m161
 
   | room    = m161
 
   | email    = remis[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email    = remis[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
   | web      = [http://www.sccg.sk/~remis/ homepage]
+
   | web      = [http://www.uby.sk homepage]
 
   | info    =
 
   | info    =
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
* [http://upg.uby.sk Úvod do počítačovej grafiky]
+
* [Úvod do počítačovej grafiky]
 +
* [OpenCV]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 10:58, 13 September 2012

Michal Remiš

Michal Remiš
Meno: Mgr. Michal Remiš
doktorand
Telefón: (+421 2 602 95) 471
Email: remis@fmph.uniba.sk
Miestnosť: m161
Adresa: Mgr. Michal Remiš
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

  • [Úvod do počítačovej grafiky]
  • [OpenCV]

Výskum

  • implicit surfaces
  • physically based deformations
  • 3D interaction

Publikácie

  • chýbajú