m
Line 1: Line 1:
 
{{Osoba
 
{{Osoba
   | fullname = Mgr. Michal Remiš
+
   | fullname = RNDr. Michal Remiš
 
   | caption  = Michal Remiš
 
   | caption  = Michal Remiš
 
   | image    = Remo.jpg
 
   | image    = Remo.jpg

Revision as of 16:52, 4 November 2012

Michal Remiš

Michal Remiš
Meno: RNDr. Michal Remiš
doktorand
Telefón: (+421 2 602 95) 471
Email: remis@fmph.uniba.sk
Miestnosť: m161
Adresa: RNDr. Michal Remiš
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

  • [Úvod do počítačovej grafiky]
  • [OpenCV]

Výskum

  • implicit surfaces
  • physically based deformations
  • 3D interaction

Publikácie

  • chýbajú