Line 15: Line 15:
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
* kognícia, "skutočná", silná AI, reinforcement learning, racionálne agenty
+
* kognícia, silná umelá inteligencia, reinforcement learning, racionálne agenty
 
* bezpečnosť
 
* bezpečnosť
  

Revision as of 00:04, 30 October 2008

Michal Malý

Michal Malý
Meno: Mgr. Michal Malý
doktorand
Telefón: (+421 2 602 95) 443
Email: michal.maly@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i6
Adresa: Mgr. Michal Malý
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

  • chýba

Výskum

  • kognícia, silná umelá inteligencia, reinforcement learning, racionálne agenty
  • bezpečnosť

Publikácie