Line 15: Line 15:
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
* ''chýba''
+
* kognícia, "skutočná", silná AI, reinforcement learning
 +
* bezpečnosť
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
 
* Cognitive Assembler. Proceedings of AKRR'08, International and Interdisciplinary Conference on Adaptive Knowledge Representation and Reasoning, 2008, http://mmm.ii.fmph.uniba.sk/cognitive_assembler.pdf
 
* Cognitive Assembler. Proceedings of AKRR'08, International and Interdisciplinary Conference on Adaptive Knowledge Representation and Reasoning, 2008, http://mmm.ii.fmph.uniba.sk/cognitive_assembler.pdf
 
}}
 
}}

Revision as of 22:59, 29 October 2008

Michal Malý

Michal Malý
Meno: Mgr. Michal Malý
doktorand
Telefón: (+421 2 602 95) 443
Email: michal.maly@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i6
Adresa: Mgr. Michal Malý
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

  • chýba

Výskum

  • kognícia, "skutočná", silná AI, reinforcement learning
  • bezpečnosť

Publikácie