Michal Kováč

Michal Kováč
Meno: Mgr. Michal Kováč
doktorand
Email: kovac@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M249
Adresa: Mgr. Michal Kováč
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

  • VKTI 2 (Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky) 2-AIN-205
  • TEA (Tvorba efektívnych algoritmov) 1-INF-310
  • UTI (Úvod do teoretickej informatiky) 1-AIN-211
  • C++ pre matikov (Programovanie (2)) 1-MAT-170
  • ADS (Algoritmy a dátové štruktúry) 1-AIN-210
  • DM (Diskrátna matematika (2)) 1-AIN-160

Výskum

  • Biologicky inšpirované výpočtové modely

Publikácie

Revision as of 22:40, 10 February 2014 by Kovac (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)