Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
* TEA (Tvorba efektívnych algoritmov) [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/studium/bc_mgr/IL/1-INF-310.html|1-INF-310]
+
* TEA (Tvorba efektívnych algoritmov) [1-INF-310|http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/studium/bc_mgr/IL/1-INF-310.html]
 
* UTI (Úvod do teoretickej informatiky) 1-AIN-211
 
* UTI (Úvod do teoretickej informatiky) 1-AIN-211
 
* C++ pre matikov (Programovanie (2)) 1-MAT-170
 
* C++ pre matikov (Programovanie (2)) 1-MAT-170

Revision as of 15:16, 10 February 2012

Michal Kováč

Michal Kováč
Meno: Mgr. Michal Kováč
doktorand
Email: kovac@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M101
Adresa: Mgr. Michal Kováč
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

  • TEA (Tvorba efektívnych algoritmov) [1-INF-310