Line 6: Line 6:
 
   | position = doktorand
 
   | position = doktorand
 
   | phone    =  
 
   | phone    =  
   | room    = M153
+
   | room    = M101
   | email    = miso[[Image:zavinac.gif|@]]ksp.sk
+
   | email    = kovac[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | web      =  
 
   | web      =  
 
   | info    =
 
   | info    =
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
*  
+
* TEA (Tvorba efektívnych algoritmov) [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/studium/bc_mgr/IL/1-INF-310.html|1-INF-310]
 +
* UTI (Úvod do teoretickej informatiky) 1-AIN-211
 +
* C++ pre matikov (Programovanie (2)) 1-MAT-170
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
* Výpočtové modely motivované biológiou
+
* Biologicky inšpirované výpočtové modely
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
 
*
 
*
 
}}
 
}}

Revision as of 15:15, 10 February 2012

Michal Kováč

Michal Kováč
Meno: Mgr. Michal Kováč
doktorand
Email: kovac@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M101
Adresa: Mgr. Michal Kováč
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba