Line 6: Line 6:
 
   | position = doktorand
 
   | position = doktorand
 
   | phone    =  
 
   | phone    =  
   | room    = M101
+
   | room    = M249
 
   | email    = kovac[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email    = kovac[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | web      =  
 
   | web      =  
Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
 +
* VKTI 2 (Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky) [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/SK/2-AIN-205.html 2-AIN-205]
 
* TEA (Tvorba efektívnych algoritmov) [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/studium/bc_mgr/IL/1-INF-310.html 1-INF-310]
 
* TEA (Tvorba efektívnych algoritmov) [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/studium/bc_mgr/IL/1-INF-310.html 1-INF-310]
 
* UTI (Úvod do teoretickej informatiky) [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/studium/bc_mgr/IL/1-AIN-211.html 1-AIN-211]
 
* UTI (Úvod do teoretickej informatiky) [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/studium/bc_mgr/IL/1-AIN-211.html 1-AIN-211]

Latest revision as of 22:40, 10 February 2014

Michal Kováč

Michal Kováč
Meno: Mgr. Michal Kováč
doktorand
Email: kovac@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M249
Adresa: Mgr. Michal Kováč
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

  • VKTI 2 (Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky) 2-AIN-205
  • TEA (Tvorba efektívnych algoritmov) 1-INF-310
  • UTI (Úvod do teoretickej informatiky) 1-AIN-211
  • C++ pre matikov (Programovanie (2)) 1-MAT-170
  • ADS (Algoritmy a dátové štruktúry) 1-AIN-210
  • DM (Diskrátna matematika (2)) 1-AIN-160

Výskum

  • Biologicky inšpirované výpočtové modely

Publikácie