Line 15: Line 15:
 
* UTI (Úvod do teoretickej informatiky) [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/studium/bc_mgr/IL/1-AIN-211.html 1-AIN-211]
 
* UTI (Úvod do teoretickej informatiky) [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/studium/bc_mgr/IL/1-AIN-211.html 1-AIN-211]
 
* C++ pre matikov (Programovanie (2)) [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/studium/bc_mgr/IL/1-MAT-170.html 1-MAT-170]
 
* C++ pre matikov (Programovanie (2)) [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/studium/bc_mgr/IL/1-MAT-170.html 1-MAT-170]
 +
* ADS (Algoritmy a dátové štruktúry) [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/studium/bc_mgr/IL/1-AIN-210.html 1-AIN-210]
 +
* DM (Diskrátna matematika (2)) [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/studium/bc_mgr/IL/1-AIN-160.html 1-AIN-160]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 13:37, 5 February 2013

Michal Kováč

Michal Kováč
Meno: Mgr. Michal Kováč
doktorand
Email: kovac@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M101
Adresa: Mgr. Michal Kováč
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

  • TEA (Tvorba efektívnych algoritmov) 1-INF-310
  • UTI (Úvod do teoretickej informatiky) 1-AIN-211
  • C++ pre matikov (Programovanie (2)) 1-MAT-170
  • ADS (Algoritmy a dátové štruktúry) 1-AIN-210
  • DM (Diskrátna matematika (2)) 1-AIN-160

Výskum

  • Biologicky inšpirované výpočtové modely

Publikácie