Methods in Bioinformatics 2-AIN-501

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Methods in Bioinformatics (2-AIN-501)
Prerekvizity: 1-INF-310
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1-2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 60/40
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-501 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Broňa Brejová, PhD., Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
E-mail: bb248@cornell.edu, tv35@cornell.edu
Domovská stránka: http://compgen.bscb.cornell.edu/~bbrejova/ http://compgen.bscb.cornell.edu/~tvinar/

Popis predmetu:

Úvod do základných problémov a metód bioinformatiky, oboznámenie sa s ich praktickou aplikáciou a limitáciami.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Revision as of 21:47, 20 August 2008 by Petrovic (Talk | contribs)