Methods in Bioinformatics 2-AIN-501

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Methods in Bioinformatics (2-AIN-501)
Prerekvizity: {{{prerequisites}}}
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1-2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 60/40
Webstránka predmetu: http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/mbi/
Informačný list: Informačný list 2-AIN-501 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Broňa Brejová, PhD., Mgr. Tomáš Vinař, PhD.

Popis predmetu:

Úvod do základných problémov a metód bioinformatiky, oboznámenie sa s ich praktickou aplikáciou a limitáciami.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Revision as of 17:04, 23 February 2010 by Brejova (Talk | contribs)