Line 3: Line 3:
 
   | code = 2-AIN-501
 
   | code = 2-AIN-501
 
   | semester = Zimný
 
   | semester = Zimný
 +
  | prerequisites =
 
   | year = 1-2
 
   | year = 1-2
 
   | credits = 6
 
   | credits = 6

Latest revision as of 17:05, 23 February 2010

Methods in Bioinformatics 2-AIN-501

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Methods in Bioinformatics (2-AIN-501)
Prerekvizity:
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1-2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 60/40
Webstránka predmetu: http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/mbi/
Informačný list: Informačný list 2-AIN-501 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Broňa Brejová, PhD., Mgr. Tomáš Vinař, PhD.

Popis predmetu:

Úvod do základných problémov a metód bioinformatiky, oboznámenie sa s ich praktickou aplikáciou a limitáciami.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne