(New page: {{Course | name = Methods in Bioinformatics | code = 2-AIN-501 | prerequisites = 1-INF-310 | semester = Winter | year = 1-2 | credits = 6 | form = L - lecture (2), P - practi...)
 
Line 1: Line 1:
{{Course
+
{{Predmet
 
   | name = Methods in Bioinformatics
 
   | name = Methods in Bioinformatics
 
   | code = 2-AIN-501
 
   | code = 2-AIN-501
 
   | prerequisites = 1-INF-310
 
   | prerequisites = 1-INF-310
   | semester = Winter
+
   | semester = Zimný
 
   | year = 1-2
 
   | year = 1-2
 
   | credits = 6
 
   | credits = 6
   | form = L - lecture (2), P - practicals (2)
+
   | form = P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
 
   | evaluation = 60/40  
 
   | evaluation = 60/40  
   | webpage = not available
+
   | webpage = chýba
 
   | teacher = [[Brona Brejova|Mgr. Broňa Brejová, PhD.]], [[Tomas Vinar|Mgr. Tomáš Vinař, PhD.]]
 
   | teacher = [[Brona Brejova|Mgr. Broňa Brejová, PhD.]], [[Tomas Vinar|Mgr. Tomáš Vinař, PhD.]]
 
   | email = bb248[[Image:zavinac.gif|@]]cornell.edu, tv35[[Image:zavinac.gif|@]]cornell.edu
 
   | email = bb248[[Image:zavinac.gif|@]]cornell.edu, tv35[[Image:zavinac.gif|@]]cornell.edu
 
   | homepage = http://compgen.bscb.cornell.edu/~bbrejova/ http://compgen.bscb.cornell.edu/~tvinar/
 
   | homepage = http://compgen.bscb.cornell.edu/~bbrejova/ http://compgen.bscb.cornell.edu/~tvinar/
   | description =  not available
+
   | description =  chýba
   | offered_in = Elective in [[Master program in Applied Informatics]]
+
   | offered_in = Voliteľný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
   | recommendations = none
+
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 18:06, 20 August 2008

Methods in Bioinformatics 2-AIN-501

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Methods in Bioinformatics (2-AIN-501)
Prerekvizity: 1-INF-310
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1-2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 60/40
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-501 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Broňa Brejová, PhD., Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
E-mail: bb248@cornell.edu, tv35@cornell.edu
Domovská stránka: http://compgen.bscb.cornell.edu/~bbrejova/ http://compgen.bscb.cornell.edu/~tvinar/

Popis predmetu:

chýba

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne