Line 8: Line 8:
 
   | form = P - prednáška (2), S - seminar (1)
 
   | form = P - prednáška (2), S - seminar (1)
 
   | evaluation = 50/50  
 
   | evaluation = 50/50  
   | webpage = chýba
+
   | webpage = [[Course:Methodology of Empirical Research]]
   | teacher = Mgr. Jakub Šrol
+
   | teacher = [[Jakub Srol|Mgr. Jakub Šrol]]
 
   | email = jakub.srol[[Image:zavinac.gif|@]]savba.sk
 
   | email = jakub.srol[[Image:zavinac.gif|@]]savba.sk
 
   | homepage = https://www.researchgate.net/profile/Jakub_Srol
 
   | homepage = https://www.researchgate.net/profile/Jakub_Srol

Latest revision as of 16:32, 22 September 2017

Metodológia empirického výskumu 2-IKV-116

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Metodológia empirického výskumu (2-IKV-116)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), S - seminar (1)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: Course:Methodology of Empirical Research
Informačný list: Informačný list 2-IKV-116 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Jakub Šrol
E-mail: jakub.srol@savba.sk
Domovská stránka: https://www.researchgate.net/profile/Jakub_Srol

Popis predmetu:

tba

Je časťou študijného programu: Vyrovnávací v Magisterskom programe Kognitívna veda

Odporúčania: žiadne