Matúš Tuna

Matúš Tuna
Meno: Mgr. Ing. Matúš Tuna
doktorand
Email: tuna1@uniba.sk
Miestnosť: I 42
Adresa: Mgr. Ing. Matúš Tuna
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

-Kognitívna veda

-Neurónové siete

Publikácie