Doplnkové cvičenie k matematike (1) 1-AIN-111

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Doplnkové cvičenie k matematike (1) (1-AIN-111)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: C - cvičenie (2)
Kredity: 2
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 1-AIN-111 (fakultná služba)
Vyučujúci: Prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc.
E-mail: presnajder@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~voda/ http://ii.fmph.uniba.sk/~kluka

Popis predmetu:

Improve the skills in problem solving and formulation in relation to 1-AIN-110 Matematics (1).

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: This course is organizes for the students who do not feel very comfortable with Mathematics to give them more guidance, practice, to improve their chances of passing the regular Mathematics subject.

Revision as of 19:37, 20 August 2008 by Petrovic (Talk | contribs)