Line 12: Line 12:
 
   | email = presnajder[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email = presnajder[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~voda/ http://ii.fmph.uniba.sk/~kluka
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~voda/ http://ii.fmph.uniba.sk/~kluka
   | description = Improve the skills in problem solving and formulation in relation to 1-AIN-110 Matematics (1).  
+
   | description = Zlepšenie zručnosti pri riešení úloh a formulovaní problémov súvisiacich s predmetom 1-AIN-110 Matematika (1).
 
   | offered_in = Voliteľný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | offered_in = Voliteľný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
   | recommendations = This course is organizes for the students who do not feel very comfortable with Mathematics to give them more guidance, practice, to improve their chances of passing the regular Mathematics subject.
+
   | recommendations = Tento predmet sa organizuje pre študentov, ktorí sa necítia dostatočne isto v Matematike. Umožňuje im získať viac skúseností, vysvetlenia a zlepšiť ich šance na zvládnutie predmetu Matematika.
 
}}
 
}}

Latest revision as of 21:19, 20 August 2008

Doplnkové cvičenie k matematike (1) 1-AIN-111

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Doplnkové cvičenie k matematike (1) (1-AIN-111)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: C - cvičenie (2)
Kredity: 2
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 1-AIN-111 (fakultná služba)
Vyučujúci: Prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc.
E-mail: presnajder@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~voda/ http://ii.fmph.uniba.sk/~kluka

Popis predmetu:

Zlepšenie zručnosti pri riešení úloh a formulovaní problémov súvisiacich s predmetom 1-AIN-110 Matematika (1).

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: Tento predmet sa organizuje pre študentov, ktorí sa necítia dostatočne isto v Matematike. Umožňuje im získať viac skúseností, vysvetlenia a zlepšiť ich šance na zvládnutie predmetu Matematika.