Matematika (1) 1-AIN-110

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Matematika (1) (1-AIN-110)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (4)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://sophia.dtp.fmph.uniba.sk/~peterp/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-110 (fakultná služba)
Vyučujúci: Prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc.
E-mail: presnajder@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://sophia.dtp.fmph.uniba.sk/~peterp/

Popis predmetu:

The lecture provides basic elements of calculus needed for the study of informatics. At the same time, students should learn basic mathematical culture, notation, way of thinking and presentation.

Je časťou študijného programu: Povinný v Bachelor program in Applied Informatics

Odporúčania: This is one of the difficult courses, where some percentage of the students usually fails, therefore: pay enough attention to preparation!

Revision as of 16:54, 20 August 2008 by Petrovic (Talk | contribs)