m
 
Line 12: Line 12:
 
   | email = presnajder[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email = presnajder[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | homepage = http://sophia.dtp.fmph.uniba.sk/~peterp/
 
   | homepage = http://sophia.dtp.fmph.uniba.sk/~peterp/
   | description = The lecture provides basic elements of calculus needed for the study of informatics. At the same time, students should learn basic mathematical culture, notation, way of thinking and presentation.
+
   | description = Prednáška poskytne študentom základy matematickej analýzy nevyhnutné pre štúdium informatiky. Študenti si zároveň osvoja matematickú kultúru, notáciu, spôsob myslenia a vyjadrovania.
 
   | offered_in = Povinný v [[Bachelor program in Applied Informatics]]
 
   | offered_in = Povinný v [[Bachelor program in Applied Informatics]]
   | recommendations =  This is one of the difficult courses, where some percentage of the students usually fails, therefore: pay enough attention to preparation!
+
   | recommendations =  Toto je jeden z ťažších predmetov, ktorý väčšinou istá časť študentov nezvládne, preto: venujte prosím dostatok času príprave!
 
}}
 
}}

Latest revision as of 21:14, 20 August 2008

Matematika (1) 1-AIN-110

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Matematika (1) (1-AIN-110)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (4)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://sophia.dtp.fmph.uniba.sk/~peterp/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-110 (fakultná služba)
Vyučujúci: Prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc.
E-mail: presnajder@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://sophia.dtp.fmph.uniba.sk/~peterp/

Popis predmetu:

Prednáška poskytne študentom základy matematickej analýzy nevyhnutné pre štúdium informatiky. Študenti si zároveň osvoja matematickú kultúru, notáciu, spôsob myslenia a vyjadrovania.

Je časťou študijného programu: Povinný v Bachelor program in Applied Informatics

Odporúčania: Toto je jeden z ťažších predmetov, ktorý väčšinou istá časť študentov nezvládne, preto: venujte prosím dostatok času príprave!